Ter visie liggende RAW-teksten

In mei 2013 zijn de nieuwe teksten voor Kleinschalige Baggerwerken in de RAW-systematiek ter visie gelegd. Eventuele op-en aanmerkingen kunnen tot 15 september 2013 bij CROW worden ingebracht.

Het onderdeel Kleinschalige Baggerwerken is ondergebracht in het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken. Dit biedt op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding met een deelhoofdstuk 18.2 voor Grootschalige Baggerwerken.

De aanleiding voor het ontwikkelen van een los van hoofdstuk 22 Grondwerken staand deelhoofdstuk voor Kleinschalige Baggerwerken, is gelegen in het feit dat bij waterschappen en aannemers de inhoud van hoofdstuk 22 Grondwerken niet volledig voorziet in de behoefte aan RAW-teksten voor Kleinschalige Baggerwerken.

De werkgroep die zich sinds 2012 met dit onderwerp bezighoudt, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers, waterschappen, gemeenten en specialistische adviesbureaus.

Waterbouwers die willen reageren, worden verzocht een kopie naar info@waterbouwers te sturen.

Meer informatie: RAW teksten