Overgangsbepalingen ROSR inzake certificering drijvend materieel

In de bijlage treft u een overzicht van alle, reeds verlopen en nog lopende, overgangsbepalingen inzake certificering drijvend materieel.

Dit schema is afkomstig van de site van CBRB.

Meer informatie: Schema, ROSR