Enquête overgangsbepalingen ROSR werpt eerste vruchten af

Op 9 november 2012 heeft de Vereniging van Waterbouwers een enquête per mail onder de leden verspreid waarin hen werd gevraagd of hun schepen voldoen aan de bepalingen van de ROSR. De enquête was specifiek gericht op twee bepalingen, te weten de bepaling over de lichtdoorlatendheid van stuurhuisruiten en de bepaling over het gewichten van ankers.

De uitkomsten van de enquête zijn door middel van een gezamenlijke brief van de Vereniging van Waterbouwers en onder andere CBRB en Schuttevaer kenbaar gemaakt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Inmiddels heeft de CCR laten weten dat zij in principe heeft ingestemd met het voorstel om met betrekking tot beide bepalingen nader onderzoek te doen. In het onderzoek zal worden gekeken naar onder andere meetprotocollen en naar alternatieven om aan de gestelde doelen te kunnen voldoen.

Meer informatie: Brief aan ministerie I&M