Start certificering Maritiem Arbeidsverdrag

Vanaf begin november 2012 kunnen reders bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanvraag indienen voor afgifte van een Declaration of Maritime Labour Compliance-part I (DMLC, I). Deze verklaring is noodzakelijk om het Maritime Labour Certificate te verkrijgen. Dit certificaat wordt tegelijk met de inwerkingtreding van de Maritime Labour Convention (MLC) augustus 2013 verplicht voor alle zeeschepen groter dan 500 GT die internationale reizen maken.

Met het certificaat bewijst de scheepsbeheerder dat hij voldoet aan de in het verdrag omschreven werk- en leefomstandigheden. De ILT raadt scheepsbeheerders aan ook schepen kleiner dan 500 GT, die internationale reizen maken, te laten certificeren. Op deze wijze voorkomt de reder bovenmatige inspecties door buitenlandse havenstaatautoriteiten.

In de bijlage treft u de brief aan waarin het proces beschreven staat om te komen tot de afgifte van een Certificaat Maritiem Arbeidsverdrag. Verdere informatie is ook te vinden op de website van ILT.

De Vereniging van Waterbouwers adviseert u ten aanzien van zeegaand materieel zo spoedig mogelijk te beginnen met het proces, zodat zeker is dat u op 20 augustus 2013 kunt voldoen aan deze wetgeving. Voor vragen kunt u terecht bij Henry Bleker (h.bleker@waterbouwers.nl).

Meer informatie: ILT, brief proces afgifte