30e ratificatie Maritiem Arbeidsverdrag en vooraankondiging informatiebijeenkomsten MLC-certificering

Hiermee wordt voldaan aan de vereiste norm van tenminste 30 ratificaties om het verdrag een jaar later in werking te doen treden. De tweede norm van ratificatie door landen die tenminste 33 procent van de wereldvloot vertegenwoordigen was al eerder bereikt. Als gevolg van de ratificatie door de Filippijnen en Rusland zal de MLC op 20 augustus 2013 in werking treden.

Door Nederland werd het verdrag geratificeerd in december 2011. Momenteel legt de overheid de laatste hand aan het implementatieproces (publicatie lagere regelgeving, vormgeving certificeringproces). Zodra hier meer over bekend is, worden jullie verder geïnformeerd.

Meer informatie over de inwerkingtreding van de MLC is te vinden in het nieuwsbericht nieuwsbericht van de International Labour Organization (ILO):
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_187660/lang--en/index.htm

Als gevolg van de inwerkingtreding van het MLC dient ieder zeegaand Nederlands schip van 500 GT en meer uiterlijk in augustus 2013 gecertificeerd te zijn in het kader van het MLC. Ook ieder zeegaand schip van minder dan 500 GT dient te voldoen aan de MLC-eisen. Voor deze categorie schepen is certificering niet verplicht, maar deze wordt wel aanbevolen.

Namens de Nederlandse overheid zullen zeven erkende klassebureaus de MLC-certificering uitvoeren. Met het oog op dit hele certificeringtraject organiseert de Vereniging van Waterbouwers samen met de KVNR twee voorlichtingsbijeenkomsten over de praktische kanten van de invoering van de MLC. In deze bijeenkomsten wordt aan de hand van de voorschriften van de MLC inzichtelijk gemaakt hoe een reder kan voldoen aan de gestelde eisen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data, van 10.00 uur tot 15.00 uur:

  • 27 september 2012 te Groningen
  • 4 oktober 2012 te Rotterdam

Leden van de Vereniging van Waterbouwers kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden per e-mail bij Jill de Wit: j.deWit@waterbouwers.nl.