Trainingen en workshops Horizon 2020

Trainingen en workshops Horizon 2020

Dit jaar zijn er diverse trainingen en workshops die u wegwijs maken in Horizon 2020. In de workshops komt o.a. aan bod welke kansen er voor u liggen, hoe u kansrijke projectvoorstellen indient en de verschillende financiële en juridische aspecten die van belang zijn.

Kansen voor de Nederlandse Watersector
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, onder andere in de watersector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het nationaal contactpunt voor dit programma. Zij hebben tevens het rapport 'Kansen in Horizon 2020 voor de Nederlandse watersector' opgesteld.


Horizon 2020
Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten.

Meer informatie: Rapport 'Kansen in Horizon 2020 voor de Nederlandse watersector', Horizon 2020