Rapport Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen ROSR

De input van de Waterbouwers in de enquête van 2010 over de overgangsbepalingen heeft veel nut gehad. De antwoorden zijn in het onderzoek over de overgangsbepalingen, dat het Ministerie in 2011 heeft gedaan, voor een heel groot deel meegenomen.

Het rapport concludeert dat een deel van de overgangsbepalingen moet worden aangepast. Dat is een goed advies, dat het Ministerie heeft overgenomen. Daarbij is de hobbel wel dat een aanpassing van de overgangsbepalingen alleen kan, als de CCR ook vindt dat die bepalingen moeten worden aangepast. Minister Schultz is bereid om met name de ROSR overgangsbepalingen die hoge kosten met zich meebrengen opnieuw ter discussie te stellen. De Minister geeft toe dat anders sprake zal zijn van een versnelde bedrijfsbeëindiging van sommige categorieën schepen.

Daarnaast is het advies uit het rapport dat de hardheidsclausule moet worden aangepast, zodat die alleen voor bepaalde overgangsbepalingen open staat. Dat is een advies dat vergaande gevolgen heeft voor de markt. Want het betekent dat niet meer voor elke technische eis die technisch moeilijk uitvoerbaar is, of waarvoor grote investeringen nodig zijn, de hardheidsclausule kan worden toegepast. Dat zou kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) sanering van de vloot van oude kleine schepen. Daarover zal dus nog hard gelobbyd worden naar het Ministerie, om de gevolgen van die aanpassing tegen te gaan.

Minister Schultz heeft in internationaal verband afgesproken dat nieuwe technische eisen alleen worden ingevoerd, wanneer nut en noodzaak daarvan is aangetoond. Dit schrijft Minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer ter aanvulling op een bijgevoegd Plan van Aanpak over de toekomst voor het kleine schip. Het Plan van Aanpak is door de binnenvaartsector, in samenwerking met de Waterbouwers, opgesteld.

Het Plan van Aanpak doet negen aanbevelingen om de toekomst van het kleine schip zeker te stellen. In het plan wordt gepleit voor het verbeteren van de inkomenspositie van eigenaren van kleinere schepen door het treffen van fiscale maatregelen. De Minister schrijft aan de Kamer dat deze voorstellen niet in het bestaande beleid passen.

Meer info: De brief van de Minister, Zie ook Nieuwsbrief CBRB, Rapport onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart, bijlagen

Bron: CBRB Nb 11.12