Vereniging van Waterbouwers actief in Werkgroep Kleinschalig baggerwerk in RAW

De nieuwe CROW-werkgroep 'Kleinschalig baggerwerk in RAW' is van start gegaan. In de werkgroep zijn vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, aannemingsbedrijven, adviesbureaus en de Vereniging van Waterbouwers actief. Ze streven ernaar medio 2012 de werkzaamheden af te ronden.

Binnen de RAW-systematiek ontbreekt het nog aan een volledig en herkenbaar onderdeel voor het beschrijven van kleinschalig baggerwerk, dat wordt uitgevoerd met klein materieel in grachten, watergangen en vijvers. Gevolg hiervan is dat eenduidigheid in contracten op het gebied van kleinschalig baggerwerk ontbreekt en veel contracten drijven op diverse ervaringen van verschillende vakmensen. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van een herkenbaar, volledig en aan de stand der techniek aangepast (deel)hoofdstuk Kleinschalig baggerwerk binnen de RAW-systematiek. Dit moet de eenduidigheid binnen RAW-bestekken op de markt verbeteren.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn de meetmethoden van uit te voeren of uitgevoerd baggerwerk, begripsdefinities, toepassing van wet- en regelgeving en omgang (inclusief afzet) van baggerspecie. De werkgroep houdt, op basis van de uitgangspunten van systems engineering, ook rekening met de toepasbaarheid van het nieuw te ontwikkelen deelhoofdstuk binnen een geïntegreerd contract op basis van de UAVgc.