Uitbreiding Vragenloket PIANOo

Uitbreiding Vragenloket PIANOo

Tijdens de marktbijeenkomst op de InfraTech werd de uitbreiding van het vragenloket van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) officieel gelanceerd. Wouter Stolwijk (directeur van PIANOo), Jan Huijbers (voorzitter Kerngroep Markt Vereniging van Waterbouwers) en Arnoud van Vliet (secretaris-directeur waterschap Hollandse Delta) zetten hun handtekening onder de samenwerkingsafspraak.

Het vragenloket van PIANOo is enkele jaren geleden al ingesteld om juridische en inkooptechnische vragen van aanbestedende diensten te beantwoorden. Die service wordt nu uitgebreid, zodat opdrachtgevers bij waterschappen ook terecht kunnen met hun marktspecifieke vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de invulling van duurzaamheidsdoelstellingen, risicoverdeling en specifieke geschiktheidseisen.

Patrick Blom
Moderator tijdens de marktbijeenkomst was Patrick Blom, afdelingshoofd Projectrealisatie bij waterschap Vallei en Veluwe en voorzitter van het platform Waterschapswerken. Hij ging in gesprek met Stolwijk, Huijbers en Van Vliet.

Wouter Stolwijk
Wouter Stolwijk benadrukte dat PIANOo het belang van kennis van de markt en producten al lange tijd promoot. "PIANOo kan zeer gericht helpen omdat het een kennis-netwerkorganisatie is", legde hij uit. "Voor het krijgen van marktkennis werken we samen met brancheverenigingen."

Arnoud van Vliet
Aan Arnoud van Vliet vroeg Patrick Blom welk soort vragen hij denkt dat er binnen gaan komen via het loket van PIANOo. Van Vliet somde op: "Welke eisen kunnen waterschappen stellen in een aanbesteding? Wat is proportioneel? Wat is realistisch om te eisen?"
"In een marktconsultatie lukt het niet altijd om een goed antwoord te krijgen op dergelijke vragen", stelde Van Vliet. "Maar gelukkig is hier nu een onafhankelijk platform voor."

Jan Huijbers
Jan Huijbers kreeg als laatste het woord van Patrick Blom. Met behulp van een voorbeeld uit zijn privéleven - een verbouwing – benadrukte hij het belang van een neutrale helpdesk voor vragen, die leidt tot een goede verstandhouding en samenwerking. "Ook waterbouwers hebben baat bij een goede samenwerking. Zo kunnen ze mooi werk leveren, zónder gedoe."

Meer informatie: Het Vragenloket van PIANOo is bereikbaar via info@pianoo.nl