Reminder Themabijeenkomst RAW-2010

De themabijeenkomst RAW-2010 wordt gehouden op woensdag 6 juli 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Novotel Rotterdam.

Ondanks de ontwikkeling van nieuwe contractvormen zetten opdrachtgevers ook nog regelmatig bestekken in de markt op basis van traditionele contractvormen. Het RAW-bestek is daarbij een van de bekendste vormen. Recent zijn de standaard RAW-bepalingen gewijzigd. Het is dus tijd voor een stuk voorlichting hierover. Daarnaast is de vraag in hoeverre de RAW-systematiek nog toepasbaar is in deze tijd en of er nog bepaalde wijzigingen nodig zijn om de toepasbaarheid in de waterbouw in de komende jaren te verbeteren. Kortom, er is genoeg stof voor een bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zal CROW een voorlichting verzorgen over de belangrijkste wijzigingen in de Standaard RAW Bepalingen 2010. Daarna zal er ruimte zijn voor een discussie over de betekenis van deze wijzigingen voor de waterbouw. Tenslotte zal aan de deelnemers worden gevraagd of zij de RAW-bepalingen nog verder zouden willen aanpassen en hoe zij aankijken tegen de toepasbaarheid van de RAW in het licht van de ontwikkelingen van andere contractvormen.

Het programma luidt als volgt:
15.30 – 16.00 uur Ontvangst
16.00 – 16.30 uur Voorlichting door de heer J.H.T. Theunissen van CROW
16.30 – 18.00 uur Interactief programma m.b.t. de plaats van de RAW-systematiek in de waterbouw en de impact van RAW 2010 op met name kleinschalig baggerwerk, K&O-projecten en constructieve waterbouw.
18.00 – 19.30 uur Borrel en buffet

Via het antwoordformulier kunt u aangeven of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen.