Oproep inzake FSC certificering en lobby betere natuurwetgeving

De Vereniging van Waterbouwers vraagt uw aandacht voor een tweetal oproepen.
De Waterbouwers zijn een lobby gestart tegen verplichte certificering van aannemers. U wordt vriendelijk verzocht de bijlage hierover aandachtig te lezen. De oproep betreft praktijkvoorbeelden op te sturen van bestekken waarin FSC certificering van de aannemer wordt geeist.
De tweede oproep betreft een VNO-NCW lobby. In de tweede bijlage kunt u lezen dat VNO-NCW een lobby is gestart voor betere natuurwetgeving. Onder de huidige wetgeving komt samenloop van wetgeving voor, wat problemen geeft bij de uitvoering van werken (denk aan de presentatie van Jan Huijbers tijdens de themabijeenkomst van 27 januari jongstleden). U wordt vriendelijk verzocht om praktijkvoorbeelden aan te melden, zodat VNO-NCW die in haar lobby kan meenemen. Hoe meer praktijkvoorbeelden, hoe beter de lobby zal worden. Rosalie Boers vervangt Fay van Dongen tijdens haar zwangerschapsverlof. Zij zal samen in april samen met Jan Huijbers en Erik Punt met VNO-NCW om de tafel zitten, om aan de hand van de ingebrachte praktijk voorbeelden het probleem goed in kaart te brengen en eventuele vervolgacties te bespreken.
U wordt verzocht de praktijkvoorbeelden voor de beide oproepen voor 5 april 2011 te mailen aan Rosalie Boers: r.boers@waterbouwers.nl. Voor vragen kan contact met haar worden opgenomen op telefoonnummer: 0182 - 567 365. Alvast bedankt voor uw inzet.

Meer informatie: Bijlage FSC certificering, bijlage VNO-NCW