Beweeg mee met veranderingen

Beweeg mee met veranderingen

Nederland is één van de best beschermde Delta's ter wereld dat de afgelopen eeuwen voortdurend heeft gestreden tegen overstromingen, en zich heeft ontwikkeld tot een voorbeeld van hoe een delta beheerd kan worden. Het is een land waar we een hoog niveau van veiligheid, welvaart en welzijn hebben bereikt, en waar de mensen kunnen genieten van een hoogwaardige levensstandaard.

Innovatieve oplossingen

Met de stijging van de zeespiegel en de verandering van het klimaat, is er nu meer dan ooit behoefte aan innovatieve oplossingen. De uitdaging is om hetzelfde niveau van veiligheid, welvaart en welzijn te behouden, terwijl we ons aanpassen aan de veranderende omgeving. Dit vergt een open mindset waarbij we creativiteit stimuleren. Het is een uitdaging die we alleen kunnen overwinnen door samen te werken en onze kennis met anderen te delen. De waterbouwsector speelt hierbij een cruciale rol. Het is aan deze sector om samen met opdrachtgevers, kennisinstellingen en andere partijen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen, die ons in staat stellen om ons te beschermen tegen overstromingen en droogte. Dit vraagt om een nieuwe kijk op hoe we onze delta's beheren.

Kaders

Het is van essentieel belang om tijdig te beginnen met het maken van plannen en het nemen van maatregelen om Nederland veilig te houden in de toekomst. De kaders voor deze plannen worden momenteel vastgesteld, zoals de functionele eisen voor een veilige delta in de brief ‘Water en bodem sturend’. Daarnaast is er ook het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat bijdraagt aan het begrijpen van de veranderingen en de gevolgen daarvan. Al deze factoren samen bepalen hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien en het is belangrijk om hier tijdig op in te spelen om een veilige en duurzame toekomst te waarborgen. Voor de Waterbouwers is hier mooie rol weggelegd om dit te mogen realiseren.

Krachten Bundelen

Het gebruik maken van elkaars krachten en empathisch vermogen zijn belangrijke aspecten van samenwerking, vooral in het omgevingsmanagement van complexe waterbouwprojecten. In dit soort projecten heeft de opdrachtgever vaak een goed begrip van de omgeving waarin het project zal plaatsvinden en wat de lokale behoeften en uitdagingen zijn. Aan de andere kant heeft de aannemer vaak meer expertise in de uitvoering van het project en hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Door deze kennis en expertise te combineren, kunnen beide partijen een beter begrip krijgen van het project en een oplossing vinden die aan de behoeften van alle belanghebbenden voldoet. Door open communicatie en samenwerking kan de opdrachtgever helpen bij het bepalen van de doelstellingen van het project en kan de aannemer helpen bij het vinden van de beste manier om deze doelen te bereiken. Zo kan er een synergetische relatie ontstaan, waarin ieder zijn specifieke inbreng heeft en de krachten worden gebundeld om een succesvol projectresultaat te behalen.

Meebewegen

We moeten ons beseffen dat de omgeving voortdurend in beweging is en dat het cruciaal is om je aan te passen aan veranderingen die op je afkomen. Zoals Charles Darwin ooit zei, is het niet de sterkste of de slimste soort die overleeft, maar degene die het beste in staat is om zich aan te passen aan veranderingen. Dit geldt ook voor onze mooie Delta, waarbij de balans tussen ecologische en economische ontwikkelingen voortdurend nieuwe technologische uitdagingen met zich meebrengen. Om succesvol te blijven, moet je als waterbouwer in staat zijn om flexibel te zijn en snel te reageren op deze veranderingen, terwijl je tegelijkertijd de veiligheid en duurzaamheid van waterbouwprojecten waarborgt.

225 jaar Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat viert haar 225-jarig bestaan en dit is een moment om stil te staan bij de belangrijke rol die zij speelt in de Nederlandse samenleving en de samenwerking met de waterbouwers om projecten te kunnen realiseren. Nederland is voor een groot deel afhankelijk van de infrastructuur die deze organisatie beheert en onderhoudt. In de loop der jaren heeft Rijkswaterstaat zich ontwikkeld tot een organisatie die niet alleen verantwoordelijk is voor het waterbeheer, maar ook voor andere vormen van infrastructuur, zoals het onderhoud aan 6.000 km vaarwegen en honderden bruggen, sluizen en tunnels.

Toekomstige uitdagingen

Successen zoals de Deltawerken, de Afsluitdijk , de inrichting van het IJsselmeer en ‘Ruimte voor de Rivieren’ zijn belangrijke mijlpalen, maar de uitdagingen blijven komen, op alle niveaus. Zeespiegelstijging en klimaatveranderingen vergen aanpassingen die we moeten oppakken. Dit doen we al eeuwen lang met een realistische visie op de toekomst en tijdig de juiste investeringen gaan we dat de komende decennia weer doen.

Wij als waterbouwers, samen met anderen, blijven bijdragen aan de veiligheid, welvaart en duurzaamheid van Nederland. Het is daarom niet alleen een belangrijke sector, maar is en blijft ook een uitdagende en fantastische sector om in te mogen werken.

Hendrik Postma

Voorzitter Vereniging van Waterbouwers