4 april 2023: BIM-bijeenkomst Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging van Waterbouwers

4 april 2023: BIM-bijeenkomst Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging van Waterbouwers

Vanaf 1 januari 2024 start Havenbedrijf Rotterdam in haar nieuwe projecten met werken volgens Bouwwerk Informatie Management (BIM). Daarom organiseert de Vereniging van Waterbouwers samen met het Havenbedrijf Rotterdam op dinsdag 4 april a.s. een BIM-bijeenkomst. Daar zal het Havenbedrijf Rotterdam toelichten wat er gevraagd gaat worden van de aannemers en hebben onze leden de gelegenheid om aan te geven welke informatiebehoefte zij hebben.

Wat is BIM?

BIM is een digitaal model waaraan bepaalde informatie is gekoppeld. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om informatie over assets gedurende de hele levenscyclus gestructureerd op orde te krijgen en te houden. Dat betekent dat aannemers gevraagd wordt om informatie te leveren gedurende het bouwproces volgens vooraf gedefinieerde datamodellen, op afgesproken leveringsmomenten en in afgesproken formats. Veel aannemers werken zelf ook al met BIM-modellen om hoeveelheden te kunnen uittrekken, knelpunten te voorkomen, 4D planningen op te stellen en/of cashflows te bewaken. Vandaar dat het Havenbedrijf Rotterdam ook graag wil weten welke informatiebehoefte er bestaat bij de aannemers van de Vereniging van Waterbouwers.