Geen (Neder)land zonder waterbouwers!

Geen (Neder)land zonder waterbouwers!

Met de recente herdenking van de watersnoodramp in 1953 nog vers in het geheugen, staat de band die Nederland heeft met het water weer volop in de belangstelling. Maar ook als we vooruitkijken naar de veranderingen die gaande zijn met betrekking tot het klimaat en de effecten daarvan op ons land, dan kunnen we niet anders dan constateren dat water daarin een belangrijke rol speelt. Van de zeespiegelstijging aan de kust tot waterafvoer door de rivieren en bodemdaling in het binnenland. In alle gevallen is de Nederlandse waterbouw daarmee onlosmakelijk verbonden. 

Lees het hele artikel op Planet-cause.nl