Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen opent op 7 februari

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen opent op 7 februari

De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) zal op 7 februari a.s. om 09:00 uur weer open worden gesteld voor nieuwe aanvragen. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanvraag, dus wees er snel bij. Er is dit jaar 12,9 miljoen euro budget beschikbaar voor het inbouwen van een SCR katalysator (al dan niet met roetfilter) en 8 miljoen euro voor hermotorisering naar een Stage V of elektromotor. Het subsidieplafond per aanvraag wordt verhoogd van € 200.000 naar € 400.000, waardoor deze regeling ook voor het grotere waterbouwmaterieel aantrekkelijker is.

SRVB of SSEB?

De SRVB is een subsidieregeling die voortkomt uit de Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens (GD BZH) die de vereniging in 2019 heeft ondertekend. Deze regeling kent enige overlap met de SSEB, de subsidieregeling die voortkomt uit het Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).Waterbouwers kunnen van beide regelingen gebruik maken, maar de voorwaarden kunnen verschillen. Daarom is het raadzaam om voor aanvraag alvast de voorwaarden van beide regelingen door te nemen.

Meer informatie: zie Ledennet Platform