1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen

Tijdens de InfraTech in januari 2023 presenteerde de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) de derde editie van de Projectenkalender. Hierin staan 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. Dit zijn de projecten die de 21 waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) nu verwachten voor de jaren 2023 en verder.

Nadere uitsplitsing op type werkzaamheden

Het is de derde keer dat de kalender door de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW) wordt uitgebracht en het is voor het eerst dat alle 21 waterschappen hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze kalender. Daarnaast is er mede op verzoek van de leden van de Vereniging van Waterbouwers een verdere uitsplitsing gemaakt naar het type werkzaamheden. 

Real-time overzicht met online projectenplatform

In totaal staan er in de nieuwe kalender voor 2023 en 2024 voor 1,8 miljard aan projecten op de rol. Het gaat daarbij met name om beheer/onderhoud en vervanging/renovatieprojecten. Al staan er ook zo’n zeventig nieuwbouwprojecten tussen. Waar mogelijk is geprobeerd om duidelijkheid te verschaffen over de mate van zekerheid van de start van de aanbesteding. Wat opvalt is dat die in veel gevallen nog niet te bepalen is. Mede daarom wordt in 2023 gestart met de ontwikkeling van een online projectenplatform, zodat er in de toekomst een real-time overzicht ontstaat.

Rapport EIB Projectenkalender Waterschapsmarkt 2022-2024

Projectenkalender 2022-2024 (Excel download)