We zitten in de juiste hoek om het verschil te maken

We zitten in de juiste hoek om het verschil te maken


Het werk van een Process and Information Officer is nooit saai. Zo vlieg je het ene moment van overleg naar overleg, om je het volgende moment even goed te verdiepen in een lijvig stuk of notitie. “Ik ga graag diep op de materie in en ben dankzij mijn brede kennis op het gebied van wet- en regelgeving de vraagbaak van onze afdeling”, vertelt Linda Behage over haar functie bij Van Oord. Daarnaast is Linda lid van de Kerngroep Nautische Zaken (Zoet) bij de Vereniging van Waterbouwers en zet ze haar kennis ook nog in bij drie andere verenigingen. “De waterbouwsector is een belangrijke speler als het gaat om klimaatadaptatie. We zitten dus in de juiste hoek om het verschil te maken.”

Luisteren en verbanden leggen

“Het leuke van mijn werk vind ik om echt diep op de materie in te kunnen gaan en een brede kennis van zaken te hebben.” Een groot deel van Linda’s werk bestaat uit het bijhouden van de wet- en regelgeving en welke (technologische) ontwikkelingen er plaatsvinden, onder andere op het gebied van duurzaamheid. “Samen met mijn collega praat ik ook met vier verschillende belangenbehartigers, waaronder de Vereniging van Waterbouwers. Het is een kwestie van heel veel luisteren en verbanden leggen. Kijken wat er gebeurt en wat dat voor gevolgen heeft voor Van Oord, en wie daar vanuit de organisatie dan bij betrokken moet zijn.” Het fijne van deze functie vindt Linda dat het niet operationeel en onder grote tijdsdruk is. “Dat geeft me de rust om tijd voor dingen te nemen en lijvige stukken te kunnen lezen. Zo kan ik mij echt verdiepen in de materie, fungeren als vraagbaak voor iedereen binnen de organisatie en mijn collega’s voorzien van een gedegen advies als zij dat nodig hebben.”

Wet- en regelgeving

Een werkweek bestaat voor Linda voor een groot deel uit overleggen intern, via teams of op locatie.. “Ik heb regelmatig contact met het ministerie en hou me sinds kort naast zeevaart ook bezig met de binnenvaart wet- en regelgeving. Zo hebben we overleg over de veranderende regels voor de binnenvaart, hoe die uitgewerkt worden en wat daarvan de impact is op onze bedrijfstak.” Dat is steeds goed opletten. “De focus vanuit het ministerie ligt vooral op vracht- en passagiersschepen. Dat is meestal niet één op één van toepassing op onze atypische waterbouw vloot. Je moet dus blijven roepen dat wij als waterbouwers niet over een kam geschoren kunnen worden met andere schepen.” Dat geldt bijvoorbeeld bij uitstek als het gaat om verduurzaming. “Er zijn heel veel dingen waar wij als waterbouwers net buiten vallen. Bij het ontbreken van wet- en regelgeving blijft het een beetje een grijs gebied. Dat is geen goede zaak, want ook wij moeten vergroenen. Als er vanuit de regelgeving geen directe druk is dan moet de druk om te veranderen meer van binnenuit komen. ” Niet alles is technologisch al ‘rijp’ genoeg om op grote schaal toe te passen en niet alle brandstoffen zijn overal even gemakkelijk verkrijgbaar. Misschien moeten we wel modulair gaan bouwen, zodat we schepen later aan kunnen passen. Het blijft lastig.” Toch laat Van Oord zich niet weerhouden om zelf stappen te zetten. “Van Oord heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door over te schakelen op alternatieve brandstofbronnen voor onze vloot. Zo hebben we net ons eerste schip op methanol besteld.”

Lid van Kerngroep

Linda haalt overal haar kennis en informatie vandaan. Haar lidmaatschap van de kerngroep komt daarbij goed van pas. “Soms zorgt een bepaalde opmerking of invalshoek tijdens de gesprekken ervoor dat je zelf ineens tot nieuwe inzichten komt. Dat is een goede zaak. En omdat ik in alle vier de verenigingen zit, zie je ook goed waar de discussie binnen de verschillende verenigingen naartoe gaat.” Binnen de Kerngroep Nautische Zaken (Zoet), waarvan ze sinds enkele weken lid is, zal Linda de taken van Frank Huisman overnemen. Hij vervulde deze functie zo’n 13 jaar. “Dat is best een flinke kluif.” Om er lachend aan toe te voegen: “Voordat ik op zijn niveau zit, ben ik nog wel even bezig.”

Spannende toekomst

Als Linda naar de toekomst kijkt ziet ze grote uitdagingen. “We weten nog steeds niet goed waar het op het gebied van duurzaamheid allemaal naartoe gaat. Daarom weet ook niemand precies waar we nu het beste op in kunnen zetten. Er worden regelmatig nieuwe notities geschreven, waarbij je goed moet opletten wat dat voor je eigen organisatie of voor andere leden van de vereniging voor gevolgen heeft. Ik vind het een hele inspirerende tijd waarin veel gebeurt. Aan de ene kant heel onzeker, aan de andere kant tegelijkertijd ook best spannend. Je ziet dat als mensen ergens gezamenlijk hun schouders onder zetten, dat er dan veel mogelijk is. Kijk maar naar de enorme vlucht die elektrificatie heeft genomen. Dat had niemand voorzien. Soms wordt er wel gezegd dat er te weinig of te laat iets gebeurt, maar met elkaar kun je echt grote sprongen maken. De waterbouwsector is een belangrijke speler als het gaat om klimaatadaptatie.

Meer informatie: www.vanoord.com