We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden

We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden

Stuw Roermond zorgt er al 100 jaar voor dat het waterpeil tussen stuw Linne en stuw Roermond geregeld kan worden. Dat is van groot belang voor een goede en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. Begin 2022 werden bij inspectie van het rijksmonument scheuren ontdekt in drie van de jukken. Onderhoudsaannemer Mourik Infra kreeg van Rijkswaterstaat de vraag om de stuw met grote spoed te stabiliseren. Paans Van Oord werd vervolgens door Mourik gevraagd om mee te denken met de oplossing, die gevonden werd in de toepassing van een schoorconstructie. Een oplossing die nog niet eerder in een soortgelijke situatie is toegepast. “We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden.”

Als waterbouwer is Paans Van Oord specialist in alle voorkomende werkzaamheden die vanaf het water met drijvend materieel moeten worden uitgevoerd. Toch behoort het plaatsen van een schoorconstructie zoals bij de stuw Roermond niet tot de hoofdactiviteiten. De buizenconstructie is ontworpen door Boorsma en gemaakt door Mourik. “Maar zij beschikken zelf niet of nauwelijks over drijvend materieel”, vertelt Peter Brand, projectmanager namens Paans Van Oord. “Vandaar dat zij de samenwerking met ons gezocht hebben.”

Serieuze opgave

Voor Brand en zijn team waren er uitdagingen genoeg in dit project. “Als je signalen krijgt dat een juk verplaatst en de waterkering mogelijk niet meer betrouwbaar is moet je snel schakelen. Niet alleen door je materieel te mobiliseren, maar ook je kennis en je mensen. Dan speelt de factor tijd een belangrijke rol.” ”Wij hebben vaker aan de stuwen in de Maas gewerkt, maar deze opgave was uniek. Ook de constructie zoals bij deze stuw was nog niet eerder toegepast. Het ontwerp werd dan ook in een spreekwoordelijke snelkookpan klaargestoomd met als gevolg een volle agenda en snelle reviewsessies. Om de waterveiligheid te kunnen garanderen moest de oplossing er gewoon komen. En snel. Dat is een serieuze opgave.”

Kennis en kunde

Omdat een werk als dit nog niet eerder is uitgevoerd komt het erg aan op de kennis en kunde van de mensen die het uitvoeren. “ Twijfel of wij deze uitdaging aankonden was er niet, maar dat baseer je niet op het feit dat je het al tien keer eerder uitgevoerd hebt, maar puur op het feit dat je over deskundige medewerkers en goed materieel beschikt en vanuit die basis de beste werkwijze kiest”, aldus Brand. Om tijdig te kunnen acteren op situaties die in de praktijk anders lopen dan vooraf gedacht was Brand ook tijdens de uitvoering zelf aanwezig op de stuw.

Uitdagingen genoeg

Was de constructie zelf al een uitdaging op zich; ook de omstandigheden ter plaatse waren niet eenvoudig. “De stroomsnelheden waar we bij stuw Roermond mee te maken hadden zijn voor ons zeker niet standaard. Natuurlijk, we werken dagelijks op het water, maar zo kort voor de stuw zelf stroomt het water zo’n 5 tot 10 keer sneller dan we normaal op andere plaatsen gewend zijn.” Een derde uitdaging was de nauwkeurigheid waarmee het project uitgevoerd moest worden. “Een te lange schoorconstructie past niet, en bij een te korte schoorconstructie hebben de jukken te veel bewegingsruimte. Het moet dus altijd precies passen, anders kun je weer terug naar de tekentafel. We hadden een plaatsingsnauwkeurigheid van tien centimeter. Dat is gezien de omstandigheden echt bijzonder. Bovendien ging de schoorconstructie voor het grootste deel onder water waardoor we geen visueel beeld hadden. Dan moet je puur afgaan op metingen en computers.”

Meten is weten

Paans Van Oord beschikt over een uitgebreide survey-afdeling die de metingen onderwater verrichte. Met drone-metingen werd de situatie bovenwater uitgevoerd. “We hebben ons intensief voorbereid op de situatie. Tien centimeter speling voelde echt wel aan de krappe kant. Eerlijk is eerlijk; het plaatsen van de eerste schoor was best even spannend. Ik stond in de kraancabine naast de machinist gespannen naar alle metingen te kijken. Maar als het uiteindelijk dan toch lukt zijn we er ook trots op. We zijn een waterbouwer die graag uitgedaagd wordt en regelmatig op zoek is naar een nieuw avontuur. Maar iets uitspreken en het dan ook daadwerkelijk realiseren is geen vanzelfsprekendheid.”

Samenwerking

De samenwerking met Mourik was als vanouds. “We kennen elkaar van eerdere projecten zoals de stuw bij Linne. Juist omdat je elkaar en elkaars mensen kent is het goed samenwerken. We konden elkaar ook nu snel vinden.” Zo kwam het ontwerp integraal tot stand. “Er zijn verschillende ontwerpsessies geweest waarbij ik bij hen aan tafel zat om input aan te leveren. Zij kunnen wel een fantastisch ontwerp maken, maar als wij die niet nauwkeurig kunnen plaatsen dan heeft het weinig zin.”

Klaar voor een nieuw project

“Onze scope lag voornamelijk op het stabiliseren. Nadat de schoren geplaatst waren bleek de stuw stabiel. Mourik heeft aansluitend de rest van het herstelwerk uitgevoerd.” Eind april 2022 zijn de schoorconstructies verwijderd waarmee het project klaar was. “Als je in een situatie als deze gebeld wordt moet je zoals gezegd snel kunnen acteren. Onze kraanschepen werken op verschillende locaties door het hele land, maar op dat moment niet in Limburg. Dus je moet veel regelen om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Parallel daaraan ben je bezig met je ontwerp, de werkwijze en metingen. Dat is echt hectiek ten top, maar we hebben weer laten zien dat we dit kunnen. We zijn dus weer klaar voor een nieuw avontuurlijk project.” Om er met een knipoog aan toe te voegen: “Maar wel net even anders dan dit project hoor, anders worden we niet genoeg uitgedaagd.”

Meer informatie: www.paansvanoord.com