Geen tijd om achterover te leunen

Geen tijd om achterover te leunen

Bij jubilea hoort terugkijken met trots. Met de 225e verjaardag van Rijkswaterstaat op de horizon was ik daarom maar wat blij toen Jan Huijbers (Van den Herik) me recent wees op het ‘Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken’ dat in de jaren zestig verscheen. Voor iedereen die betrokken is bij de immense en groeiende vervangings- en renovatie opgave van de na de oorlog aangelegde infrastructuur een aanrader. 560 pagina’s vol met prachtige foto’s van bijvoorbeeld de toen recent geopende stormvloedkering in de Hollandse IJssel en met perspectiefschetsen en verhandelingen over de verschillende deltawerken die nog zouden volgen. De redactie had hierbij een prachtige opzet voor ogen, namelijk om “doel en streven van de Waterstaat in brede kring bekend te maken, niet alleen door de taak van de ontwerpende ingenieur te belichten, maar ook door die andere groep van Hollandse water- en wegenbouwkundigen, de aannemers, die de ontwerpen uitvoeren, voor het voetlicht te plaatsen.” En zo is het. Geen land zonder Waterbouwers en ook geen Waterstaat zonder de Waterbouwers.

Het zou jammer zijn als de terechte trots zou doorslaan in een zelfvoldaan achteroverleunen. Gelukkig is er niet zoveel reden daar erg bang voor te zijn. Er is altijd volop geleerd, geïnnoveerd en doorontwikkeld in de waterbouw. De harde afsluiting van de Oosterschelde zoals in het genoemde gedenkboek nog ingetekend, werd uiteindelijk een open, beweegbare kering. En het door Rijkswaterstaat wat al te rigoureus doorgevoerde principe van “markt, tenzij”, beweegt weer terug naar een houding van meer samen met de markt.

Ook naar de toekomst zullen we die lerende, ontwikkelende houding volop nodig hebben. In het vormgeven van een efficiënte manier van samenwerken in een schaarse arbeidsmarkt, zodat zoveel mogelijk energie naar het daadwerkelijk vormgeven van Nederland voor de toekomst kan gaan. In het uitwerken van de sturende rol van water en bodem in de ruimtelijke ordening. In het circulair, klimaatneutraal en klimaatbesteding werken. En in het zo slim en efficiënt mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die data en digitalisering ons bieden. Met het oog op dat laatste sluit ik daarom graag af met de slotzin die me door een stuk kunstmatige intelligentie voor een column als deze wordt aangeraden. “Laten we samen blijven werken aan een veilig en duurzaam Nederland, waar Rijkswaterstaat en de waterbouwers hand in hand samenwerken voor een betere toekomst voor ons allen”.

 Maarten Neelis
Programmadirecteur Rijkswaterstaat

(www.vitaleinfrasector.nl)

Slotzin gegenereerd door ChatGPT

Het Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken is via o.a. boekwinkeltjes.nl nog volop tweedehands verkrijgbaar.