Verandering stimuleren vanuit gedeelde kennis en ervaring

Verandering stimuleren vanuit gedeelde kennis en ervaring

De Taskforce Infra is een coalitie vanuit Rijkswaterstaat (RWS) en marktpartijen, opgericht om sneller en effectiever samen te werken en gezamenlijk adviezen uit te brengen in het belang van de GWW-sector. Algemeen Directeur Boskalis Nederland Peter van der Linde vertegenwoordigt de Verenging van Waterbouwers binnen de taskforce. Andere vertegenwoordigde marktpartijen zijn Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NLIngenieurs en Techniek Nederland. “Alleen samen houden we Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar.”

De taskforce is tijdens de eerste coronaperiode in 2020 in het leven geroepen om te zorgen dat projecten binnen de GWW-branche zo min mogelijk geraakt werden door de crisismaatregelen. RWS initieerde de infracoalitie om lopende projecten zo veel mogelijk door te laten lopen en te voorkomen dat nieuwe projecten stagneerden. En met succes, aldus Van der Linde. “We zijn als branche de coronaperiode goed doorgekomen. Hoewel de crisissfeer voorbij is, bestaat de Taskforce Infra voort als gremium dat adviseert richting RWS en andere overheden ten behoeve van de GWW-markt. Onze adviezen zijn nu in bredere zin gericht op het vitaal houden van de sector. Dat doen we vanuit de behoefte van de marktpartijen en om te zorgen dat de opgave van Rijkswaterstaat zo goed mogelijk wordt vervuld.”

Gedeeld belang

“Het is altijd de vraag of de adviezen worden overgenomen. Maar omdat onze adviezen geformuleerd worden vanuit een gedeeld belang tussen RWS en een brede coalitie van marktpartijen, zijn ze makkelijker over te nemen en toe te passen.” Dat gedeelde belang is wat de Taskforce Infra volgens Van der Linde zo effectief maakt. “Samen zorgen voor continuïteit, verbeterde processen en lagere kosten, is in ieders belang. We werken met korte communicatielijnen, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om met voorstellen te komen en samen toe te werken naar een vitale infrasector.”

Voor Rijkswaterstaat is het bovendien efficiënt dat er nu één loket is richting de markt. Voor de marktpartijen is de coalitie op hun beurt ideaal om op het juiste niveau te weten te komen wat er bij RWS speelt. Zo kunnen ze daar effectief invloed op uitoefenen met concrete verbetervoorstellen. Daarnaast kweekt de coalitie meer begrip bij de marktpartijen, omdat ze beter meekrijgen welke kaders RWS opgelegd krijgt vanuit de politiek.

Activiteiten onder de loep

De Taskforce Infra bestaat uit verschillende werkgroepen met eigen doelstellingen. Tot op heden waren er negen werkgroepen, variërend van continuering van productie- en inkoopplanning tot automatisering en digitalisering. Van der Linde: “Momenteel zitten we in een doorstartfase, waarin we met een nieuwe samenstelling – ik volgde zelf onlangs Jan Huijbers (Van den Herik-Sliedrecht) op – de voortzetting van onze activiteiten onder de loep nemen. Wat wordt het doel van de werkgroepen en spelen er nieuwe thema’s? Welke werkgroepen zijn nog relevant en welke kunnen we afronden? Die vragen liggen nu op tafel, dus op dit moment kan ik nog niks kwijt over de speerpunten voor de komende periode.”

Tastbare successen

Sinds 2020 heeft de taskforce in allerlei opzichten vooruitgang geboekt met de onderwerpen waarmee de werkgroepen aan de slag gingen. Zo zijn er concrete adviezen uitgebracht aan RWS op het gebied van tenderprocedures. Met name in het kader van snellere tenderprocessen, objectiever maken van tenderevaluaties en reduceren van tenderkosten. Kosteneffectief werken is volgens Van der Linde sowieso een overkoepelend thema binnen de Taskforce Infra. “Uiteindelijk willen we dat elke euro aan gemeenschapsgeld die richting infraprojecten gaat, zo effectief mogelijk wordt besteed aan het daadwerkelijke project en niet aan inefficiënte processen eromheen. Vanuit waterbouwend perspectief wordt dit standpunt breed gedragen. Als we onze delta droog willen houden, moeten we effectieve én betaalbare manieren blijven vinden om het water de baas te blijven.”