Waterbouwers puzzelen met Omgevingswet

Waterbouwers puzzelen met Omgevingswet

Op 17 november jl. hebben circa twintig waterbouwers deelgenomen aan de Trainingsdag Omgevingswet, die de Vereniging van Waterbouwers organiseerde samen met ILT. Vanuit de Werkgroep Grond & Baggerspecie was een praktijkcasus opgezet om gezamenlijk te ervaren hoe dit onder de nieuwe omgevingswet zou gaan verlopen. De uitkomst was een levendige discussie in iedere groep. Het bleek dat het een behoorlijke zoektocht is voor alle partijen om deze casus onder de omgevingswet te gaan realiseren.

Makkelijker kunnen we niet maken, wel moeilijker

De intentie van de omgevingswet is om de regels voor ruimtelijke projecten te bundelen en te vereenvoudigen. Zesentwintig wetten worden samengebracht tot één wet. Bovendien zou het met behulp van één digitaal loket (DSO) makkelijker moeten worden om een ruimtelijk project te starten. Aan de andere kant worden tegelijkertijd bepaalde taken van het Rijk verder gedecentraliseerd naar gemeentes en waterschappen. Daarnaast zijn niet alle wetten en onderliggende besluiten met betrekking tot activiteiten in de leefomgeving (zoals de waterwet) volledig in de omgevingswet opgenomen. Dit levert een enorme puzzel op over wat er nu wel of niet onder de omgevingswet valt en wat er ten opzichte van de huidige regels gaat veranderen.

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Het informatiepunt leefomgeving (IPLO) is opgericht om partijen op weg te helpen met de Omgevingswet. Met behulp van dit instrument is in vier groepen met zowel mensen vanuit de ILT en de Vereniging van Waterbouwers gepoogd om verschillende aspecten van de voorbeeldcasus te doorlopen.

Nu de diverse uitdagingen zijn opgehaald zal de Werkgroep Grond & Baggerspecie de complete casus verder uitschrijven en ter toetsing voorleggen aan de omgevingswetexperts en de juristen van ILT. Volgend jaar zal daar in een mogelijke vervolgsessie verder op in worden gegaan om zo veel mogelijk van de opgehaalde vraagstukken met ILT voor aanvang van de omgevingswet opgehelderd en opgelost te hebben.

Meer informatie: zie Ledennet Platform