Waterbouwsector in gesprek met DG Rijkswaterstaat

Waterbouwsector in gesprek met DG Rijkswaterstaat

Op 13 december 2022 bracht Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, een werkbezoek aan het project verruiming traject Berg-Obbicht in het Julianakanaal. Dit deed zij op uitnodiging van de Vereniging van Waterbouwers. Tijdens het bezoek stonden diverse onderwerpen op de agenda die bijdragen aan het versterken van de constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterbouwsector.

Er werd gesproken over de impact en kansen die voortvloeien uit de recente ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek. Onder andere over wat dit betekent voor de aanbestedingskalender. Daarnaast deelde Hendrik Postma, Voorzitter Vereniging van Waterbouwers, de zorg van de markt over het beperkt aantal beoogde aanlegprojecten, de oplopende tenderlasten en risicoverdeling in contractvormen.

Verder is uitgebreid gesproken over toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en de ambities rondom waterveiligheid. Inclusief de rol van de waterbouwsector om de gevolgen van een dalende bodem en het stijgende waterpeil te ondervangen.

In de bouwkuip werd tekst en uitleg gegeven over het project ‘verruiming traject Berg-Obbicht in het Julianakanaal’. Een mooi voorbeeld waarbij de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de sector, in combinatie met de kennis en kunde van de waterbouwers, heeft bijgedragen aan een innovatieve oplossing. Zo bleef het Julianakanaal bijvoorbeeld bevaarbaar voor de scheepvaart tijdens de baggerwerkzaamheden.

De Vereniging van Waterbouwers is blij met het bezoek van Michèle Blom. De waterbouwsector is wereldwijd koploper en is in staat om Nederland waterveilig te houden. Om deze rol te kunnen blijven vervullen investeert de markt doorlopend in kennisontwikkelingen, haar menselijk kapitaal en (verduurzaming van) materieel. Daarom blijft zij graag in gesprek met opdrachtgevers om te kijken naar mogelijke kansen. Hendrik Postma: “Ik kijk terug op een vruchtbaar locatiebezoek. We hebben kunnen laten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarnaast zorgde de mooie omgeving voor inspiratie om het echte gesprek met elkaar te voeren.”

Foto: Links naar rechts: Hendrik Postma, Yves Marsé, Jan Huijbers, Michèle Blom, Femke Zevenbergen, Andrea Vollebregt, Ronald Schinagl, Cristel Hoek, Mirjam Heuvelman