We moeten echt samen het verschil willen maken

We moeten echt samen het verschil willen maken

Het lag niet helemaal voor de hand dat Jeroen Gijzen in de waterbouwsector terecht zou komen. “Feitelijk heb ik een achtergrond in de milieuchemie”, vertelt hij enthousiast. “Als QHSE-S ben ik verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk leiden van alle activiteiten van het QHSE-S departement waaronder het in stand houden van een goed functionerend integraal kwaliteitssysteem.” Daarnaast is Gijzen verantwoordelijk voor het (op)volgen van duurzaamheidaspecten zoals de CO2-Prestatieladder in de markt met betrekking tot de activiteiten van de Vries & van de Wiel. De klimaatambitie van 2030 moet volgens Gijzen een heel eind te halen zijn. “We moeten het echter wel samen doen.”

De innovatie binnen de branche spreekt hem enorm aan. “We hebben over het algemeen te maken met groot grondverzetmaterieel en drijvend materieel. Ik wil niet zeggen dat er sprake is van innovatiedrang, maar je merkt wel dat we er als branche voor openstaan. Niet alleen op het gebied van materieel, maar ook op het gebied van proces en uitvoering. Die onderdelen bij elkaar vormen een groot deel van mijn werk.” Het leuke vindt Gijzen dat het elke keer weer leuk en nieuw is. “Je moet anders denken en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Tegelijkertijd maakt dat het voor de organisatie soms ook best spannend. Soms loop je voor het peloton uit en moet je de anderen in de organisatie echt mee zien te krijgen.”

Duurzaamheid en klimaat

Inmiddels houdt Gijzen zich in zijn functie alweer een jaar of dertien bezig met duurzaamheid en klimaat. “Ik zal niet zeggen dat ik mezelf in het begin als een roepende in de woestijn voelde, maar toen lagen de prioriteiten meer bij het realiseren van het project en het daarbij behorende proces. Je merkt nu dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de hele operatie en het materiaal daar nu echt openstaan voor duurzaamheid.”

Oplossing is een mix van middelen

Een ontwikkeling die Gijzen ook in het werk terug hoopt te zien. “Je zult zien dat onze elektrakosten zullen stijgen en het dieselverbruik zal dalen. Of dat uiteindelijk afweegt tegen de investeringen die ervoor gedaan zijn zal in de praktijk moeten blijken.” Momenteel werkt Gijzen veel op de Sterke Lekdijk; een goed voorbeeldproject als het gaat om nieuwe contractvormen en ambities op het gebied van duurzaamheid. “In het begin dachten we nog dat het best lastig zou zijn om de duurzaamheidsambitie met materieelinzet te gaan halen. Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we het doel, als het gaat om materieel als shovels graafmachines, wel gaan halen. Als het gaat om transportmiddelen voor het verplaatsen van grond, dan wordt dat nog wel een uitdaging.” Wat de vloot van drijvend materieel aangaat zitten we als sector wat Gijzen betreft echt nog op een ander spoor. “Het is nog steeds een uitdaging om de gevraagde zero emissie vermogens die we nodig hebben op een goede manier beschikbaar te krijgen op een beetje schip van formaat. Heen en weer varen over een korte afstand is met batterypacks nog wel te doen, maar als we met een hopper of cutter in het buitengebied aan de gang gaan wordt het al een stuk lastiger.” De focus ligt voor Gijzen dan ook op het materieel en dan vooral op het verkrijgen van voldoende energie bij dat materieel. “De oplossing zal een mix van middelen zijn. Maar welke precies, dat weet nog niemand.”

Werkgroep Duurzaamheid

Naast zijn werk als QHSE-S Manager bij de Vries & van de Wiel, is Gijzen al vanaf het begin lid en later voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers. Inmiddels heeft hij alweer een paar jaar zitting in de Kerngroep Duurzaamheid. “We komen er samen best uit als het gaat om het standpunt over bepaalde instrumenten die er op duurzaamheidsvlak door onze opdrachtgevers gehanteerd worden en wat we daarvan denken en vinden. Als het gaat om de HR kant daar moeten we nog concrete acties, beleid en adviezen voor formuleren. De focus lag in eerste instantie vooral op de technische kant.”

Geen dag is gelijk

Een werkdag is voor Gijzen geslaagd als hij goed uit heeft kunnen leggen waar het in een project mogelijk gaat knellen en dat op die manier voor kan zijn. “Als QHSE-S manager ben ik verantwoordelijk voor alle beleidszaken en het ondersteunen van de diverse deelnames en projecten op het gebied van Quality, Health, Safety, Environment en Security. Als ik duidelijk en helder over kan brengen wat de beschikbare data mij vertelt, of voor anderen inzichtelijk kan maken wat de effecten van bepaalde stappen zijn door middel van die data dan geeft met dat veel energie.” Daarnaast is Gijzen verantwoordelijk voor het (op)volgen van duurzaamheidaspecten zoals de CO2-Prestatieladder in de markt met betrekking op de werkzaamheden van de Vries & van de Wiel. “Het is elke dag weer een uitdaging om alle activiteiten van het QHSSE-S department, waaronder het in staand houden van een goed functionerend integraal kwaliteitssysteem, zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Vol vertrouwen in de toekomst

De toekomst ziet hij rooskleurig in. “Als sector werken we ook deels aan de oplossing. Als er windmolens geplaatst zijn trekken wij als sector vaak daarvoor de kabels. Dat zal alleen maar verder groeien. Ook de innovatiesnelheid en investeringssnelheid zullen toenemen.” Gaan we de ambitie voor 2030 halen? “Dan moeten we nog wel even gasgeven met zijn allen, maar ik denk dat we een heel eind komen. Zeker als het lukt om de kostprijs van de machines te laten dalen. Die is nu nog wat aan de hoge kant. Een ander punt waar kansen liggen is transparantie naar elkaar. Als we bereid zijn om kennis te delen, is het ook makkelijker om stappen te zetten. Als we echter de kaarten tegen de borst blijven houden, dan verliezen we op termijn allemaal. Laten we niet elke keer het wiel opnieuw uit proberen te vinden, maar met elkaar delen waar we tegenaan lopen. We moeten het echt samen doen. Alleen dan komen we als branche verder. We moeten echt samen het verschil willen maken.”

Meer informatie: www.deme-group.com