Bureau in Beeld: Michelle Lookerman – Adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs

Bureau in Beeld: Michelle Lookerman – Adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs

Per 1 augustus jl. is Michelle Lookerman in dienst getreden bij de Vereniging van Waterbouwers. Als Adviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs zal zij de verbindende factor vormen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zij zal zich voornamelijk bezighouden met het arbeidsmarktvraagstuk voor de waterbouwsector en de ontwikkeling en het actueel houden van een aantrekkelijk waterbouwkundig opleidingsaanbod. In haar nieuwe functie zal ze nauw samenwerken met de leden in verschillende werkgroepen en met het O&O-fonds Waterbouw. Daarnaast zal ze het contact intensiveren met de verschillende stakeholders. De Vereniging van Waterbouwers wenst Michelle Lookerman veel succes met het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Lookerman is bekend met de onderwijswereld. Ze heeft jarenlang ervaring opgedaan als programma coördinator bij Hogeschool Rotterdam. Bij de Vereniging van Waterbouwers zal ze zich o.a. gaan richten op de ontwikkeling en uitwerking van een arbeidsmarktcommunicatiestrategie. Daarnaast zal ze zich inzetten voor de ontwikkeling en het actueel houden van het waterbouwkundig onderwijs. Hiervoor zal ze gesprekken voeren met onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar aansluiten. Als adviseur volgt ze de ontwikkelingen in de cao's Waterbouw en Bouw & Infra en coördineert ze tenslotte de strategische doorontwikkeling van de ‘VOUW’.

Ze is begonnen met het inlezen in de diverse dossiers en het inplannen van de eerste kennismakingsgesprekken. Lookerman kijkt er naar uit in de komende maanden de vereniging, de leden, de sector en de belangrijkste stakeholders beter te leren kennen.