Stand van zaken Ballastwaterverdrag

Stand van zaken Ballastwaterverdrag

De Vereniging van Waterbouwers attendeert haar leden nogmaals op het Ballastwaterverdrag.

Het internationale Ballastwaterverdrag is gericht op het voorkomen, beperken en uiteindelijk uitbannen van de verplaatsing van schadelijke mariene organismen en ziektekiemen door de controle en het beheer van het ballastwater en de sedimenten. Het Verdrag is tot stand gekomen onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Nederland heeft het Ballastwaterverdrag geratificeerd.

Het Ballastwaterverdrag zal in werking treden 12 maanden na ratificatie door 30 landen, die minstens 35% van het totale tonnage van de mondiale koopvaardijvloot dienen uit te maken. Op 14 oktober 2014 heeft Turkije het Ballastwaterverdrag geratificeerd. Hierdoor is 32,54% van de benodigde 35% mondiale tonnage bereikt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat deze aantallen over niet te lange tijd zullen worden gehaald en dat het Ballastwaterverdrag van kracht wordt voor alle schepen en havens van de verdragslanden.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email:c.schillemans@waterbouwers.nl