Waterbouwers betrokken bij herziening RAW 2010

De nieuwste versie zorgt ervoor dat de inhoud blijft aansluiten bij nationale en internationale normen. De Waterbouwers hebben met name bijgedragen aan de herziening van hoofdstuk 52 Kust- en oeverwerken. De Standaard RAW Bepalingen 2010 zijn een onmisbaar instrument voor iedereen in de bouw die te maken heeft met contracten. CROW heeft de systematiek in 2010 geactualiseerd met de nieuwste inzichten en technieken. Het bureau van de Waterbouwers was aanwezig tijdens de InfraTech beurs in januari in Ahoy Rotterdam, onder andere bij de door CROW georganiseerde informatiebijeenkomst over de Standaard RAW Bepalingen 2010.

Welke wijzigingen in RAW 2010 zijn voor de waterbouw van belang?
Belangrijke wijzigingen zijn opgenomen in onderdelen 01.01 Inschrijving, inschrijvingsstaat en beoordeling, 01.09 Kabels en leidingen, 01.14 Bouwstoffen, 01.17 Vrijgekomen materialen, 01.22 Te beschermen plant- en diersoorten, 02 Proeven, 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water, 22.4 Grondwerken, 52 Kust- en oeverwerken en 64 Flora- en faunamaatregelen en –voorzieningen.

Meer informatie: Presentatie CROW informatiebijeenkomst over de Standaard RAW Bepalingen 2010, Gedetailleerde omschrijving wijzigingen Standaard RAW Bepalingen 2010