Keuze voor inrichting van het (zand)stort en bijbehorende verdichtingstechniek bepaalt het vereiste eindresultaat

Keuze voor inrichting van het (zand)stort en bijbehorende verdichtingstechniek bepaalt het vereiste eindresultaat

“Het is belangrijk om het gehele proces van een waterbouwkundig project goed te begrijpen. Denk aan de verschillende baggertechnieken, het inrichten van het (zand)stort, de afrondende verdichtingstechnieken en het uitvoeren van de activiteiten binnen de gestelde milieueisen. Alle technieken en factoren hangen met elkaar samen. Zo is de keuze voor de inrichting van het (zand)stort en de bijbehorende verdichtingstechniek, uiteindelijk bepalend voor het vereiste eindresultaat.” Aan het woord is Wim de Waaij, Estimating Specialist bij Van Oord, en modulehouder van Module 5 van de VOUW-opleiding. “Een waterbouwproject kent vele fasen. Van ontwerp naar uitvoering naar de uiteindelijke oplevering aan de klant. In module 5 houden wij ons vooral bezig met de eindfase van het proces, waarbij we moeten voldoen aan alle gestelde eisen door de opdrachtgever over bijvoorbeeld de draagkracht (ton/m2) en bijbehorende zettingen. Ook behandelen we het voorkomen van ‘liquefaction’ (bodemvervloeiing).”

Module 5 van de VOUW-opleiding bestaat uit drie delen: verdichtingstechnieken, storttechnieken en milieuregelgeving.

Verdichtingstechnieken

Foto: Vibro Flotation in uitvoering

Het eerste deel van de module gaat over de verdichtingstechnieken. Wim de Waaij haalt er een voorbeeld bij. “Op de containerterminals staan de containers hoog en recht opgestapeld, zodat de rijdende containerkranen de containers kunnen plaatsen en kunnen opnemen. Als je deze containers zou stapelen op het strand, dan verzakken de containers en vallen ze om. Je moet dus iets aan de ondergrond doen om ervoor te zorgen dat de containers rechtop blijven staan. Dat doe je door het juiste design en bijbehorende verdichtingstechnieken toe te passen. Door het zand goed te trillen komen de korrels dichter op elkaar te zitten en worden de dragende eigenschappen van het stort verbeterd. Het verdichten kan op verschillende manieren, waarbij we onderscheid maken tussen diepverdichting en oppervlakteverdichting. Voorbeelden van diepverdichtingstechnieken zijn: ‘Dynamic Compaction’ en ‘Vibro Flotation’. Voorbeelden van oppervlakteverdichtingstechnieken zijn: ‘Rapid Impact Compaction’ en ‘High Energy Impact Compaction’. “Ook het verbeteren van kleihoudende gronden komt in deze module aan bod. Hierbij wordt een geheel andere techniek toegepast, zoals het plaatsen van verticale drainage, in combinatie met tijdelijke voorbelasting.“

Inrichten van het (zand)stort

Foto: Stortwerk in uitvoering

Voordat het verdichten kan beginnen, moet het gebaggerde zand op de juiste wijze aangebracht worden. “Wij persen een mengsels van zand en water door pijpleidingen naar de stortlocatie. Alleen het zand moet achterblijven, het water stroomt terug naar zee. Het zand wordt met behulp van grote bulldozers zo goed mogelijk verdeeld en bij elkaar gehouden om uitspoeling van de fijne zanddelen te voorkomen. Wanneer het aanbrengen van zand in het stort niet goed verloopt, ontstaat er geen goede basis voor de vervolgstappen. Het tweede deel van de module gaat daarom over de verschillende systemen van het inrichten van een baggerstort en het leggen van de pijpleidingen.”

Milieu regelgeving

“In het derde deel wordt aandacht besteed aan de milieuaspecten, omdat de milieurichtlijnen steeds bepalender worden voor het hele baggerproces. De baggertechnieken en storttechnieken worden continu aangepast aan de eisen zoals deze gesteld worden in de wet en (mogelijk) aangevuld door de opdrachtgever. We hebben het dan niet alleen over het opspuiten van zand en kleiachtige gronden, maar ook over het baggeren van vaarwegen, het verdiepen van kanalen en havens.”

Toepassen in de praktijk

“Samen met een team van experts uit de waterbouw hebben we de module zo praktisch mogelijk ingericht en voorzien van de moderne hedendaagse technieken. Om goede technische oplossingen te vinden voor de praktijk moet je de theorie eerst begrijpen. Het doorlopen van deze module is eenvoudiger als je het hele proces van contract tot uitvoering en overdracht al een keer hebt meegemaakt. Dat wil zeggen; het meedoen aan een aanbesteding, het verkrijgen van een contract, schepen mobiliseren, het baggeren en inrichten van het stort, aan het einde van het traject de eventuele verdichting en uiteindelijk de oplevering en overdracht aan de opdrachtgever.

Als je reeds geologische kennis of een bouwachtergrond hebt, is het makkelijker om je de leerstof eigen te maken. De VOUW-opleiding heeft een deels theoretische en deels praktische benadering. Datgene wat wordt behandeld, komt daadwerkelijk terug in de werkomgeving.”

VOUW in Beeld – serie

De Vereniging van Waterbouwers heeft een serie nieuwsberichten uitgebracht over de zeven Modules van de VOUW-opleiding. Zie ook:

De VOUW-opleiding is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging van Waterbouwers. Door de modulaire opbouw van de VOUW-opleiding is het niet noodzakelijk voor werknemers om de gehele opleiding te doorlopen, maar kan ook gekozen worden voor het doorlopen van één of meerdere modules, waarin aansluitend ook examen gedaan kan worden. De werknemer kan op elk gewenst moment beginnen en in eigen tempo de modules volgen op een willekeurige plek. Meer informatie/aanmelden: Pauline van Vilsteren (E: p.vanvilsteren@waterbouwers.nl)