'Duurzame grondherschikking doen we samen'

'Duurzame grondherschikking doen we samen'

Hergebruik van grondstoffen is een speerpunt voor Van den Biggelaar Grond- en waterbouw. Nog meer herschikking op locatie, dat is de toekomst. “Naast financiële stimulatie van duurzaam hergebruik is er een onmisbaar hoofdingrediënt: open en transparante samenwerking”, aldus directeur Jeroen Buijs.

“We werken aan de Beekdalverbinding Aa-dal Zuid en de Beekerloop in het Noord-Brabantse Someren en Asten”, begint projectleider Gerard Timmermans, "twee waterbouwprojecten in opdracht van Waterschap Aa en Maas. In 2016 was hier veel schade en leed door overstromingen. Met een integrale gebiedsaanpak gaan we de waterveiligheid en ecologie verbeteren. Droge voeten voor de bewoners en meer ruimte voor de natuur.”

Net als bij hun projecten voor Waterschap Limburg, wordt vrijgekomen grond zo veel mogelijk ter plekke hergebruikt. Dat scheelt grootschalig grondtransport over openbare wegen en hinder voor omwonenden, CO2-uitstoot en belasting van de infrastructuur. Timmermans: “Vervuilde grond voeren we af en vrijkomende grond uit het nieuwe deel van de Aa passen we toe in het te dempen gedeelte en onderhoudspaden. Het grondoverschot vervalt in het bestek aan de aannemer, zo geeft het waterschap ons de vrijheid om het op de meest economische wijze af te zetten. Na de gunning gingen we met plaatselijke boeren in gesprek om de grond die overblijft waar mogelijk te herschikken op hun landbouwpercelen. Daarnaast kijken we samen met het waterschap welke grond geschikt is om te hergebruiken in hun (toekomstige) projecten.”

Vergroot voorbereidingsrol aannemer
Om herschikking op nog grotere schaal mogelijk te maken, pleit Buijs bij aanbestedingen van soortgelijke projecten voor meer inmenging van de aannemer in een bouwteamopstelling. “Het waterschap kent de omgeving als geen ander, maar wij hebben ruime uitvoeringskennis. Als je vanaf stap één open en transparant samenwerkt met de juiste partijen, kom je samen tot efficiëntere oplossingen. Waar de opdrachtgever volgens een traditioneel bestek zelf bepaalt waar de grond heengaat, kijken wij niet alleen naar de bestemming, maar ook naar zaken als afzetmogelijkheden per grondtype en seizoensinvloeden. Bovendien hangt de bodemonderzoeksmethode altijd samen met de uitvoeringswijze. Dus als we vanaf het begin kunnen meedenken, voorkomen we onnodige kosten. Een doeltreffendere werkwijze voor ons en minder onnodige kosten voor de opdrachtgever. Win-win dus.”

Meer informatie: www.vandenbiggelaar.nl