Samen een ontwerp tot leven brengen geeft mij veel positieve energie

Samen een ontwerp tot leven brengen geeft mij veel positieve energie

Arjen Los is momenteel werkzaam als Project Directeur ‘Unie van Marken’ bij Boskalis Nederland, op het project Versterking Markermeerdijken. Een echte waterbouwer in hart en nieren, met oog voor de gang van zaken in de praktijk en een blik voorruit. “Het is leuk en interessant om een ontwerp te vormen, maar het is net zo bijzonder als je daarna buiten kunt realiseren wat je binnen hebt ontworpen. In beide fases heb je te maken met verschillende mensen, met verschillende kennisniveaus en karaktereigenschappen. Je moet niet alleen zaken afstemmen met collega’s binnen Boskalis, maar ook in de samenwerking met andere partijen, zoals opdrachtgevers of onderaannemers. Wanneer een team optimaal met elkaar optrekt (je hebt elkaar echt nodig in beide fases) en we realiseren wat we hebben beloofd, binnen de benodigde planning, dan voel je de positieve energie en zie je de trotse blikken van het hele team. Die positiviteit stralen we met zijn allen uit en dat merk je. Dat is zo gaaf om te beleven.”

Start

Arjen Los is ooit gestart in de uitvoering op verschillende projecten, denk hierbij aan waterbouwkundige werken, droog grondverzet en infra. In de beginjaren was hij betrokken bij de zogenaamde RAW-werken en vervolgens heeft hij ervaring opgedaan in andere contactvormen, zoals de alliantiecontracten, D&C- / PPS-contracten. ”Voordat ik aan de slag ging met het Project Versterking Markermeerdijken, ben ik eerst vijf jaar hoofd bedrijfsbureau geweest binnen Boskalis Nederland. Dit was in eerste instantie buiten mijn comfortzone, maar ik had het voor geen goud willen missen. Dit alles heeft mij gebracht tot waar ik nu sta en wat ik nu doe.”

Vooruit kijken

Arjen Los is in het dagelijks werk vooral bezig met vooruit kijken. Hij houdt alles in de gaten wat van invloed zou kunnen zijn op de planning en dus ook op de productie en de voortgang van het project. “Toch kan je niet alles op voorhand voorzien. Er gebeurt altijd wel iets wat er tussendoor komt. Een dag is daardoor eigenlijk zo voorbij en nooit hetzelfde. Soms neem ik even afstand van alle hectiek. Dan loop ik rustig buiten of door de keet om te horen en te voelen hoe het eraan toe gaat. Ik vind het namelijk ook belangrijk dat er een goede sfeer is op het werk en dat we als een team opereren.”

Diverse uitdagingen

De uitdagingen die Arjen Los tegenkomt op zijn werk zijn altijd weer verschillend. Dat maakt het werk in de uitvoering dan ook leuk, interessant en afwisselend. “De ene keer ben je druk in de weer om het juiste materieel op je werk te krijgen, de andere keer ben je bezig met details van het ontwerp. Er zijn natuurlijk ook contractuele zaken die geregeld moeten worden en die kunnen soms best ingewikkeld zijn. Denk hierbij aan alle eisen die aangetoond moeten worden en de mogelijke wijzigingen die kunnen optreden. En laten we de omgevingsfactoren ook niet vergeten, die worden steeds complexer. Het is dus heel divers.”

Reis van de waterbouwsteen

Arjen Los heeft in zijn loopbaan veel mooie en bijzondere momenten meegemaakt. Zo heeft hij bijvoorbeeld samen met anderen in 2010 het project “Dordtsche Kil” uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta. Dit project bestond voor het grootste gedeelte uit versterkingen van de onderwatertaluds. “Voor de omgeving was het bijna onmogelijk om te begrijpen wat wij aan doen waren. We hebben toen in samenwerking met de Kunstacademie Rotterdam een uniek boek gerealiseerd met als titel ‘De reis van de waterbouwsteen’. Daarbij hebben de studenten alle vrijheid gekregen voor de invulling en de vormgeving van het boek. Het resultaat mag er dan ook zijn. In het boek met een echte stenenkaft, ervaar je de reis van de steen. Je wordt meegenomen naar daar waar de steen vandaan komt en ervaart hoe hij wordt aangebracht en om welke redenen. Centraal in het hele verhaal staat de mens en daar hoort natuurlijk ook de omgeving bij. Deze bijzondere samenwerking heeft mij positief verrast met een geweldig boek als eindresultaat.

Ik verwacht binnen Boskalis nog veel mooie ervaringen op te kunnen doen in de komende jaren. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en uitgekeken. Wat dat betreft liggen er nog genoeg uitdagingen in het vooruitzicht om mee aan de slag te gaan.“

Foto’s: Boskalis Nederland