'Het maken van de juiste beslissingen kan veel tijd en kosten besparen'

'Het maken van de juiste beslissingen kan veel tijd en kosten besparen'

Het tendertraject van waterbouwprojecten kost veel tijd en expertise. Het loont de moeite om hier meer van af te weten. “Met de juiste expertise kan je effectiever je waterbouwwerktuigen inzetten, weet je de deadlines in de productieplanning van een waterbouwproject beter te realiseren en kan je de kosten meer beheersbaar maken. Niet alleen tijdens de voorbereidingsfase, maar ook tijdens de uitvoering van een project is het opvolgen en beheren van planning en kosten noodzakelijk“, aldus Maarten De Raemaeker, werkzaam als Project Engineer op de tenderafdeling voor de divisielijn ‘Dredging’ binnen de DEME-groep.

De Raemaeker geeft aan dat het maken van de juiste beslissingen op het juiste moment veel tijd en kosten kan besparen voor zowel de klant als de aannemer. Samen met een aantal waterbouwers heeft hij daarom binnen de VOUW-opleiding module 6 opgezet om anderen te helpen bij het maken van de juiste keuze van de specifieke werktuigen voor een bepaald waterbouwproject, het opstellen van een gedegen projectplanning en het maken van een kostprijsberekening.

Soorten baggerwerktuigen

Module 6 van de VOUW-opleiding bestaat uit twee boekdelen en een e-learning. In het eerste deel (boek 10) staat beschreven hoe je een keuze kunt maken uit de verschillende soorten baggerwerktuigen om een bepaald baggerproject uit te kunnen voeren. “Een aantal factoren zijn daarbij van belang, zoals de kenmerken van de werktuigen, de grootte van het project en de grondsoorten die aanwezig zijn. Maar denk ook aan de projectomstandigheden waarmee je te maken hebt, zoals weersomstandigheden en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is. Naast de theoretische keuze gaat de module ook in op productieberekeningen waarbij je de haalbaarheid in kaart brengt, door inzichtelijk te maken welke productie een bepaald type werktuig kan realiseren.”

Projectplanning en kostprijsberekening

Het tweede deel (boek 11) gaat over het maken van een projectplanning en een bijbehorende kostprijsberekening, die beide essentieel zijn om de uitvoeringsmethode te optimaliseren. Daarnaast wordt er in dit deel uitleg gegeven over de verschillende contractvormen die in omloop zijn. “In dit deel staan de stappen beschreven die je moet doorlopen om van een kostprijs tot een verkoopprijs te komen, die je kan indienen bij een klant. Alle onderdelen van een prijs worden nader toegelicht. Er zijn verschillende berekeningsmethodes beschikbaar om een kostprijsberekening te kunnen maken. Elk bedrijf gebruikt hiervoor zijn eigen interne berekeningsmethoden en parameters. Daarnaast wordt de internationale Ciria-berekeningsmethode vaak toegepast. Ciria (Construction Industry Research and Information Association) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie voor de bouwsector, die ook actief is in waterbouw. Met de Ciria-berekeningsmethode kan je de waarde van het schip bepalen aan de hand van de eigenschappen van het materieel. Deze waarde wordt dan gebruikt om de huur en de onderhoudskosten van een werkschip te bepalen.“

“In de praktijk is merkbaar dat ook het aspect duurzaamheid belangrijker wordt in de tenderberekeningen. Steeds vaker worden kosten, zoals nieuwe types brandstof en emissie reducerende maatregelen, opgenomen, maar ook bijkomende beschermingsmaatregelen voor de aanwezige fauna en flora krijgen meer aandacht.”

Tips voor het leerproces

“Velen die de VOUW-opleiding volgen hebben geen of nauwelijks ervaring met tenderen. Dan gaat er een wereld voor ze open. Er worden veel begrippen in de kostenberekening en contractuele termen genoemd die nieuw kunnen zijn. Daarnaast zijn er een aantal rekenoefeningen die lastig kunnen zijn. Je merkt vaak aan de antwoorden van de kandidaten dat het wel goed zit met de theoretische kennis, maar dat ze vaak weinig ervaring hebben met het uitvoeren van kostenberekeningen. Mijn advies aan hen is daarom om de case-oefeningen met aandacht te bestuderen. De antwoorden zijn tot in detail uitgewerkt.”

“Het tenderen leer je niet van de één op de andere dag. Oefening baart kunst. Ik hoop dat de module nieuwe waterbouwers wegwijs maakt in het tenderproces. Voor ons was het in ieder geval heel waardevol om op deze manier onze kennis en ervaringen binnen de waterbouwsector te kunnen delen met anderen.”

VOUW in Beeld – serie

In een serie nieuwsberichten maakt de Vereniging van Waterbouwers de leden bekend met de zeven Modules van de VOUW-opleiding. Zie ook:

Door de modulaire opbouw van de VOUW-opleiding is het niet noodzakelijk voor werknemers om de gehele opleiding te doorlopen, maar kan ook gekozen worden voor het doorlopen van één of meerdere modulen, waarin aansluitend ook examen gedaan kan worden. De werknemer kan op elk gewenst moment beginnen en in eigen tempo de modules volgen op een willekeurige plek. De VOUW-opleiding is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging van Waterbouwers. Meer informatie/aanmelden: Pauline van Vilsteren (E: p.vanvilsteren@waterbouwers.nl)