Ruimtebesparende oplossing Dijkversterking Tiel - Waardenburg

Ruimtebesparende oplossing Dijkversterking Tiel - Waardenburg

Gerco Grootenboer heeft onderzoek gedaan naar een ruimtebesparende oplossing voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Van den Herik-Sliedrecht en dient als afstudeerscriptie voor zijn opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Zeeland. 

Het dijktraject bij Neerijnen is afgekeurd op verschillende faalmechanismen. De dijk tussen Tiel en Waardenburg is een primaire waterkering en moet voldoen aan een overstromingskans van 1 op 10.000 jaar. Momenteel is de dijk voornamelijk afgekeurd op stabiliteit, piping en in beperkte mate golfoverloop en -overslag. Door verscherping van de regelgeving en door autonome ontwikkelingen, voldoet de dijk niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarnaast heeft de locatie weinig ruimte voor dijkverbreding of -verlegging en zal er een ruimtebesparende oplossing moeten worden ontworpen.

Met het onderzoek wilde Gerco Grootenboer erachter komen wat de best mogelijke ruimtebesparende oplossing is om de dijk bij Neerijnen (ter hoogte van dijkpaal TG182 t/m TG188) weer te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en bestand te maken tegen toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is hij op zoek gegaan naar alle informatie die betrekking heeft op het ontwerp, van de huidige situatie tot en met het programma van eisen. Vervolgens heeft hij gekeken naar de mogelijk ruimtebesparende oplossingen die er zijn, waarvan uiteindelijke één oplossing werd gekozen door middel van een Multicriteria-analyse. Deze variant is later uitgewerkt met een constructief ontwerp. Uit de variantenstudie is gebleken dat de damwandconstructie de meest geschikte oplossing is om uit te voeren voor dit dijktraject.

Meer informatie: zie film genomineerde project De Waterbouwprijs 2021