Doe mee met de Maritime Week 2021

Doe mee met de Maritime Week 2021

Ieder jaar organiseert Nederland Maritiem Land (NML) de Maritime Week. In deze week worden alle facetten van de maritieme sector in de schijnwerpers gezet. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én ervaren welke opleidings- en carrièremogelijkheden de sector te bieden heeft. Dit jaar is de Maritime Week van 30 oktober tot 6 november.

De sector zet een breed scala aan activiteiten op voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, maritieme bedrijven, overheid, politiek en het grote publiek. Het belangrijkste doel is om de maritieme sector zo veel mogelijk in de kijker te spelen en zo haar rol en impact op economie en werkgelegenheid zichtbaar te maken.
In de Maritime Week laat NML zien hoe interessant de sector is en welke carrièreperspectieven de sector te bieden heeft. Door het organiseren van diverse activiteiten en evenementen door de verschillende deelsectoren, laten zij de volledige breedte van de sector zien. De activiteiten en evenementen worden georganiseerd onder een van de NML beleidsthema’s: Innovation, Human Capital en Trade.

Ook dit jaar roept NML de sector op om mee te helpen de maritieme sector in de kijker te spelen en hopen zij, net zoals vorig jaar, op een bomvolle on-en offline Maritime Week. Omdat Corona veel onzekerheid met zich mee brengt spelen zij in op zo veel mogelijk online webinars, bijeenkomsten, events en kennisdeling.
Dit jaar vindt tijdens de Maritime Week weer de beurs Europort plaats in Rotterdam Ahoy en is traditiegetrouw op de maandag van de Maritime Week (1 november) het Maritime Awards Gala.

Het NML bureau voert de centrale coördinatie en algemene PR richting de media uit. Tevens biedt NML ondersteuning bij het promoten van uw activiteiten via de communicatie kanalen van NML en middels het netwerk van NML. Ook u kunt mee helpen om de maritieme sector in de spotlight te zetten. Gebruik bij uw evenement de #maritimeweek en meldt uw evenement aan.

Evenement aanmelden voor #maritiemweek: Email vincent@maritiemland.nl / Tel: 010-7470076.