Benoeming Richard Velis in Bestuur Vereniging van Waterbouwers

Benoeming Richard Velis in Bestuur Vereniging van Waterbouwers

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 september jl. hebben de leden ingestemd met Richard Velis (De Kuiper Groep) als nieuw bestuurslid in de Vereniging van Waterbouwers. De Kuiper Groep is een waardevol lidbedrijf binnen de Vereniging van Waterbouwers, met een breed pakket aan diensten zowel in het kleinschalig baggersegment, als ook op het gebied van de civiele waterbouw. Met de benoeming volgt Richard Velis Resie Reijnders (Koninklijke Smals) op, die jarenlang actief was in het bestuur van de vereniging.

Velis zet zich graag actief in voor de vereniging. “Momenteel zit ik in de Werkgroep Coördinatieoverleg en heb hiervoor in de Kerngroep Markt, Werkgroep Flora & Fauna en in de Werkgroep Certificering drijvende werktuigen gezeten”, vertelt hij enthousiast. “Toen ik een oproep voor een algemeen bestuurslid voor de vereniging las, besloot ik dan ook direct te reageren. De Vereniging van Waterbouwers was op zoek naar iemand die de kleinschalige baggerbedrijven kan vertegenwoordigen. Zo kan ik de zaken die ik in de Werkgroep Coördinatieoverleg hoor nog sneller binnen het bestuur onder de aandacht brengen. En met de kennis en ervaring die ik inmiddels heb opgedaan, hoop ik een positieve bijdrage aan de vereniging en sector te kunnen leveren.”

Bestuur Vereniging van Waterbouwers:

  • Hendrik Postma – Boskalis (voorzitter)
  • Ronald Schinagl – Van Oord (vice-voorzitter)
  • Isolde Struijk – Van den Herik Sliedrecht (penningmeester)
  • Ron de Groot – De Klerk Waterbouw (bestuurslid)
  • Richard Velis – De Kuiper Groep (bestuurslid)