‘Er zijn te weinig waterbouwers’

‘Er zijn te weinig waterbouwers’

'Er ligt veel werk voor de waterbouw en er staan ons een paar grote opgaven te wachten', zegt Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. De vereniging telt in totaal 91 leden. 'Dit zijn de kleine bedrijven met een paar man in dienst, maar ook de grote jongens als Boskalis en Van Oord.' Vollebregt is redelijk positief over de toekomst van de waterbouw, maar benoemt ook enkele uitdagingen. 'Zoals de arbeidsmarkt, corona, PFAS en stikstof en geld.'

'Er is veel vraag naar waterbouwpersoneel. Het juiste personeel op de juiste plek krijgen is lastig.' Op alle niveau's van de waterbouw is er weinig aanbod van werk, maar zijn bedrijven wel haastig op zoek naar werknemers. De Vereniging van Waterbouwers zet zich hier op verschillende manieren voor in. Waterbouw is volgens Vollebregt namelijk een sector waar praktijkervaring heel belangrijk is. 'We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft. We gaan gedurende vijf jaar in de gaten houden of het curriculum aansluit op het echte werk.' Een andere manier is het O&O fonds. Het fonds dient als schakel tussen de werkgever en de werknemers en onderwijsinstellingen. Het fonds vergoedt cursussen voor werknemers en zorgt ook voor stagevergoedingen. 'In de waterbouwsector leer je zoveel door aan het werk te zijn. Elke dag is anders.'

De opleiding in de waterbouw wordt ook niet altijd even goed gevonden door de studenten merkt Vollebregt op. 'Het is toch een vrij onbekende opleiding en onbekend maakt onbemind.' Wellicht dat het komt doordat waterbouw een te algemene term is, maar Vollebregt vindt waterbouw het juiste woord.' Andere termen dekken niet de lading. Dat het algemeen is, is juist de charme. Het is zo'n gevarieerde sector.'

Vertragingen

Het afgelopen jaar heeft veel vertragingen gekend in het op de markt komen van projecten of vertragingen in lopende projecten. Redenen hiervoor zijn PFAS, stikstof en corona. 'Er is veel werk en door de recente overstromingen is de nood van goede waterbouw wel gebleken, maar we worden soms tegengehouden door de geldende regels.'

Met name de geldende stikstof- en PFAS-normen raken de sector heel hard, zegt Vollebregt. Corona heeft de sector minder te pakken gehad. 'Het is veel buitenwerk, dat werk kon dus veel doorgaan.' Maar in het buitenland opererende, vaak grote bedrijven, hebben wel last gehad van de reisrestricties. Corona raakt meer de aanbestedingsfase. Dergelijke vergaderingen moesten online en dat had wat opstartproblemen. 'Maar wanneer het werk door kon gaan, dan ging het soepel.'

Geld

Waar de waterbouwers niet en masse steun hebben aangevraagd heeft corona de opdrachtgevers harder geraakt. 'Het zijn vaak overheidsinstanties, Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes, die onze leden de opdracht geven.' Het budget van deze opdrachtgevers is geraakt door corona. Infrastructuur is dan vaak een van de eerste potjes die geraakt wordt. 'Het vervangen van de brug wordt dan toch nog even uitgesteld.'

Dat het potje van de infrastructuur als eerste geofferd wordt komt volgens Vollebregt door het volgenden. 'We staan bekend om onze goede infrastructuur en daardoor wordt er soms gedacht dat het wel goed is zo, maar er moet volop gewerkt worden om dit goed te onderhouden.'

Bron: Schuttevaer (18 september 2021)

Foto: Boskalis