Royal HaskoningDHV viert 140-jarig jubileum

Royal HaskoningDHV viert 140-jarig jubileum

Royal HaskoningDHV, het ingenieursbureau, met advies en projectmanagement, is dit jaar 140 jaar actief in verschillende sectoren, waaronder de waterbouw. Met hun expertise, partnerships en innovaties willen zij bijdragen aan een betere samenleving en het leven van grote groepen mensen wereldwijd gemakkelijker, gezonder en veiliger maken. Vanwege het 140-jarige jubileum deelt het bedrijf negen verhalen over hun historisch erfgoed. De verhalen tonen een uniek inzicht in de grondleggers en hun vindingrijkheid, vriendschap en gedrevenheid die de basis is gaan vormen van het bedrijf.

In 1951 ging Royal HaskoningDHV een gouden tijdperk van welvaart en groei tegemoet, toen hun voorgangers zich aansloten bij Nedeco, Netherlands Engineering Consultants, een organisatie voor overzeese projecten. Ze reisden de hele wereld over om hun technische expertise te leveren, die het leven van veel mensen en samenlevingen in het buitenland verbeterde. Vooral tussen 1951 en 1983 zat de orderportefeuille vol met toonaangevende projecten, zoals de drainage, irrigatie en teelt van 60.000 hectare moerasland in de Syrische Al Ghab vallei en het herstel van de Borobudur in Indonesië. In Nederland is Royal HaskoningDHV in de loop der jaren van toegevoegde waarde geweest voor de waterbouw. Zo hebben ze meegewerkt aan de Marker Wadden en het ‘Ruimte voor de rivier’-project De Spiegelwaal.

De Marker Wadden

De Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling, midden in het Markermeer. Door de bestaande constructie van dammen en dijken werd de natuurlijke dynamiek in het Markermeer verstoord. Om het ecosysteem in het Markermeer te herstellen begon Royal HaskoningDHV met de ontwikkeling van de eerste ontwerpen en gedachten van het proefeiland Ierst. Hiermee stond Royal HaskoningDHV aan het begin van het ontstaan van dit unieke natuurgebied.
Na de ontwikkeling van dit proefeiland heeft Royal HaskoningDHV bijgedragen aan de realisatie van de Marker Wadden, onder andere door het leidden van de planologische procedure en de betrokkenheid bij de inkoopstrategie en de aanbesteding.

De Spiegelwaal

Royal HaskoningDHV heeft aan talloze ‘Ruimte voor de rivier’- projecten meegewerkt, waaronder De Spiegelwaal voor de herinrichting van de noordelijke Waaloever bij Nijmegen. Dit project vergroot niet alleen de waterveiligheid, maar ook de ruimtelijke kwaliteit.
Tijdens dit project is een nevengeul aangelegd in het nieuwe buitendijkse gebied dat ontstond toen de Lentse dijk 350 meter werd teruggelegd. Deze geul stroomt tijdens hoogwater mee met de Waal, en heeft een afvoercapaciteit vergelijkbaar met de Maas. De nevengeul en het eiland, dat ontstond door het overgebleven stuk oude dijk, vormen samen een ongekend geheel voor zowel wonen en werken als watersport en natuurontwikkeling. Royal HaskoningDHV is betrokken geweest bij alle projectfases (2003-2015); van de eerste verkenningen, via plannen en contracten tot en met de oplevering.
Het project trekt zowel nationaal als internationaal veel aandacht en werd in 2011 in New York tijdens het ‘Excellence on the Waterfront Awards Program’ bekroond als winnaar van de Top Honor Award. De award werd uitgereikt voor de schaalgrootte, de multidisciplinaire complexiteit en de goede communicatie met omwonenden in het project De Spiegelwaal.

Foto: Tijdens hoogwater begin 2021


Meer informatie: 140 jaar inspirerende verhalen | Royal HaskoningDHV