DC Dredging B.V. specialist in zandwinning en baggerwerkzaamheden

DC Dredging B.V. specialist in zandwinning en baggerwerkzaamheden

Het Zeeuws-Vlaamse baggerbedrijf DC Dredging B.V., onderdeel van Group De Cloedt, is specialist in de winning en het transport van verschillende soorten zand- en steensoorten. De klanten worden rechtstreeks door de hoppers of via binnenvaartschepen voorzien van zand of grind. Daarnaast voert het bedrijf diverse baggerwerkzaamheden uit op de Noordzee en is het actief in de Baltische staten. Zo werkt het jonge en dynamische team van DC Dredging B.V. o.a. aan het opspuiten van stranden (strandsuppletie), om de Nederlandse en Belgische kust te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Er zijn zo’n negentig mensen bij DC Dredging B.V. dagelijks in de weer om al deze waterbouwactiviteiten in goede banen te leiden.

Het zand afkomstig uit de Noordzee wordt door de sleephoppers rechtstreeks op depots aan de kust in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Denemarken gelost. Voor bestemmingen aan de rivieren en binnenwateren in Nederland en België wordt het zand eerst in beunschepen overgespoten. Uiteindelijk vindt het zand zijn eindbestemming in de industrie en de wegenbouw.

“Voor onze werkzaamheden beschikken we over zes sleephoppers. Het zand en de granulaten worden vanaf de productielocatie in Sluiskil verder getransporteerd tot bij de gebruikers met kleinere transportvaartuigen, die speciaal uitgerust zijn met drainagesystemen. Deze eigen en gecharterde schepen voldoen aan de BRL9313 standaard, zodat een perfecte levering kan worden gegarandeerd.” aldus de Logistiek en commercieel manager Mark Boeckhout.

Naast de zandwinning en baggerwerkzaamheden handelt DC Dredging B.V. ook in diverse steensoorten, zoals kalksteen, basalt en grind. De steenslag - die afkomstig is uit eigen groeves in Noorwegen, Denemarken en België - vindt voornamelijk zijn weg naar de betonindustrie en wegenbouw. “Alle producten worden op duurzame wijze gewonnen en afgeleverd met een KOMO of BENOR certificaat” zo geeft Mark Boeckhout aan.

Meer informatie: www.groupdecloedt.be/nl/dredging