‘Het gaat niet meer alleen om de bescherming tegen het water’

‘Het gaat niet meer alleen om de bescherming tegen het water’

Als je geboren wordt in Bruinisse, met de Grevelingen en Oosterschelde spreekwoordelijk om de hoek, dan is een band met het water vanzelfsprekend. De visserij, binnenvaart of grote vaart, een maritieme opleiding of de waterbouwsector zijn dan ook logische beroepskeuzes. Voor Daan Jumelet (36) werd het de waterbouwsector. “Tijdens mijn opleiding HBO Civiele techniek was ik erg enthousiast over het onderdeel waterbouw. Via een afstudeeronderzoek kwam ik terecht bij de DEME Group, waar De Vries & van de Wiel deel van uitmaakt.”

Via de TU-Delft specialiseerde Jumelet zich en kwam hij steeds verder in de waterbouwsector. Inmiddels werkt hij alweer 11 jaar met veel plezier bij De Vries & van de Wiel. “In mijn rol mag ik veel afstudeerders begeleiden van Hbo-opleidingen en de TU-Delft. Ook hebben we een onderzoekstraject lopen op de TU en bij Deltares. Ik vind het erg leuk om jonge waterbouwers op beide gebieden te mogen begeleiden.”

Jumelet startte zijn carrière bij De Vries & van de Wiel in de tenders. “Ik richtte me vooral op de multidisciplinaire werken die een flink design- en constructdeel bevatten. Daarvan heb ik er inmiddels al heel wat gedraaid.” De laatste vier jaar zit Jumelet op het project Gorinchem-Waardenburg waar hij ontwerpleider is. Jumelet is vooral actief in de designhoek, waar hij bij een tender of uitvoerend werk verantwoordelijk is voor het ontwerp. “Het werken in teams en zoeken naar creatieve en slimme oplossingen spreekt mij erg aan. Zo kun je het verschil maken in de kostprijs en tegelijkertijd al je ideeën in een mooi plan gieten. We maken veel mooie kunstwerken in Nederland. Het gaat niet meer alleen om de bescherming tegen het water, maar er zijn ook veel ontwikkelingen op ecologisch gebied, zoals de aanleg van speciale natuureilanden. Het is erg leuk om bij al deze zaken betrokken te zijn.” Naast zijn normale werkzaamheden nam Jumelet als young-professional zitting in de jongerencommissie van PIANC; een wereldwijd platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen. Experts van over de hele wereld zetten zich daarbij gezamenlijk in voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame vervoersinfrastructuur over water.

Bij het huidige dijkproject waar Jumelet aan werkt komen alle facetten die hij zo mooi vindt bij elkaar. “Als je daar door de uiterwaarden loopt of over de A15 rijdt en de Waal zo ziet, dan ben ik trots dat ik met een team aan deze dijkversterking mag werken. Dit soort projecten loop ik echt warm voor. Als aannemer zijn we vanaf de start bij deze alliantie betrokken. Het is erg leuk om van scratch af aan mee te mogen denken. Je ziet waar een ander mee bezig is en krijgt niet alleen meer begrip voor elkaars situatie: door deze vorm van samenwerken kun je met elkaar ook echt een versnelling inzetten.”

Een werkweek is voor Jumelet geslaagd als iedereen in de juiste flow zit en op elkaar ingespeeld is. “Als we de planning gehaald en een mooi resultaat geboekt hebben en iedereen tevreden is over zijn werk, dan kan mijn week niet meer stuk.”

Meer informatie: DEME-group/careers