Fit for 55 : verduurzaming van maritieme sector

Fit for 55 : verduurzaming van maritieme sector

'Fit for 55' is het werkprogramma van de Europese Commissie dat onder andere een emissiereductie in de Europese Unie van 55% in 2030 ten opzichte van 1990 beoogt. Om deze doelstellingen te behalen heeft de Europese Commissie op 14 juli een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen voorgesteld. Onderdeel hiervan zijn onder andere het Emission Trading System (ETS), de Energy Taxation Directive, het Carbon Border Adjustment Mechanism en de Renewable Energy Directive. Een omvangrijk pakket dat niet alleen een impact zal hebben op de waterbouwsector, maar op de gehele maritieme en logistieke sector.

Flexibiliteit en lange termijn visie

De waterbouwsector is gebaat bij flexibiliteit en een lange termijn visie zodat de plannen van de Europese Commissie aansluiten en toepasbaar zijn op het diverse materieel van de atypische waterbouwvloot. “Dat betekent rekening houden met de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen op werkplekken, equipment dat op termijn nog aangepast moet worden en bestaande werkschepen op waarde beoordelen”, aldus Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Noodzakelijke aanpassingen in equipment vereist

Om de komende decennia de verdere uitstoot van schadelijke stoffen succesvol terug te dringen, zullen nieuwe waterbouwwerktuigen en schepen moeten worden ontwikkeld en zal de maritieme sector ander equipment zoals motoren en aandrijvingen nodig hebben. De waterbouwvloot en schepen moeten zo ontworpen zijn dat ze gedurende hun levensduur mee kunnen veranderen met de implementatie van nieuwe technologie en de marktvraag naar groen transport. Waterbouwschepen zijn kapitaalintensief en hebben gemiddeld een levensduur van 25 jaar. Het vergt dus tijd en voldoende investeringsruimte om deze klimaat adaptieve maatregelen door te voeren in de waterbouwsector.

Reactie termijn voor lidstaten

De lidstaten hebben nu 8 weken de tijd om de voorstellen te bestuderen en hierop te reageren. Overigens volstaat voor de meeste voorstellen een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen.

De Vereniging van Waterbouwers volgt uiteraard met belangstelling deze ontwikkelingen en zal de leden op de hoogte stellen indien meer informatie bekend wordt gemaakt via de diverse overlegorganen waar de vereniging aan deelneemt.

Meer informatie: ec.europa.eu

Foto: Thewes Hoekstra