Project ‘Ruimte voor de Maas’ bij Oeffelt krijgt gestalte

Project ‘Ruimte voor de Maas’ bij Oeffelt krijgt gestalte

De provincie Noord-Brabant werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Limburg, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Boxmeer aan plannen voor de hoogwaterveiligheid langs de Maas bij Oeffelt. Op de korte termijn én op de lange termijn, voeren de waterbouwers op verschillende plaatsen in Nederland werkzaamheden uit. Het project ‘Ruimte voor de Maas’ bij Oeffelt is onderdeel van het Deltaprogramma Maas. Het project is in de planuitwerkingsfase. Een projectteam maakt hierin de plannen concreter. De werkzaamheden starten begin 2023 en het project moet in 2028 afgerond zijn.

Inspelen op klimaatveranderingen

Bij Oeffelt is de Maas versmald. De provinciale weg en het oude spoor “het Duits lijntje” stuwen de Maas bij hoogwater op. Deze ‘flessenhals’ zorgt voor hogere waterstanden. Daarnaast laat klimaatverandering duidelijk zien dat we gezamenlijk Nederland weerbaarder moeten maken tegen extremere weersomstandigheden. Plotselinge hoosbuien in de zomer en nattere winters hebben gevolgen voor rivieren. Zo kan ook de Maas een extreem hoge waterstand bereiken. De samenwerkingspartners gaan bij Oeffelt maatregelen nemen waardoor de Maas bij hoogwater ongeveer 21 centimeter lager komt te staan. Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. Dit is zelfs tot aan Venlo merkbaar.

Gebiedsgerichte aanpak

Water houdt zich niet aan provincie of gemeentegrenzen. Een gezamenlijke en gebiedsgerichte aanpak is nodig om te zorgen dat er een toekomstbestendig watersysteem komt. Alleen zo zorgen de partners dat iedereen langs de Maas veilig en fijn kan blijven wonen, werken en recreëren. Ook zien ze kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied) met een rijke cultuurhistorie. Tijd om de handen gezamenlijk uit de mouwen te steken, want niets doen is geen optie! 

Dit project levert veel voordelen op tegen relatief lage investeringskosten. De samenwerkingspartners wegen verschillende belangen af om te komen tot een voorkeursvariant. En streeft daarbij naar een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.

Voordat ze de maatregelen nemen, zijn er gesprekken met betrokkenen. Daarbij kijken de partners naar ieders belang en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen behartigen. Ze denken daarbij in mogelijkheden wat kan.

Slimme combinaties

Vanzelfsprekend kijken de samenwerkingspartners ook naar slimme combinaties. Naar meekoppelkansen, zodat extra meerwaarde voor het gebied ontstaat. Die meerwaarde is bijvoorbeeld het creëren van nieuwe natuur in het Maasheggengebied!

Het project moet in 2028 afgerond zijn. Het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt is onderdeel van het Deltaprogramma Maas. De provincie Noord-Brabant is trekker van het project.

Meer informatie: www.flessenhalsoeffelt.nl