Inschrijving Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs voor waterbouwkundige werken geopend

Inschrijving Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs voor waterbouwkundige werken geopend

Op de Waterbouwdag 2021, die zal plaatsvinden op 28 oktober 2021, wordt de prestigieuze Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs voor waterbouwkundige werken uitgereikt. Deze prijs die eenmaal per vijf jaar wordt uitgereikt, is in het leven geroepen om de bijdrage van Jan Agema aan de waterbouwkunde te eren. Tegelijkertijd is de prijs een goede stimulans voor innovatie in de waterbouw. De uiterste inzenddatum voor het indienen van waterbouwkundige werken is 23 juli 2021.

Wie is de volgende winnaar?

De prijs wordt toegekend aan het beste en meest innovatieve waterbouwkundige werk dat in de periode 2015-2021 is gerealiseerd. Zorg ervoor dat uw project in het volgende rijtje winnaars komt te staan:
Jaar 2000 – De brug over de Jamuna in Bangladesh
Jaar 2005 – De Balgstuw bij Ramspol
Jaar 2010 – De Busan-Geoje vaste oeververbinding in Zuid-Korea
Jaar 2015 – De tweede Maasvlakte
Jaar 2021 - ?

Overzichtsboek en tentoonstelling

De prijs bestaat uit erkenning en een beeldwerk. Van alle inzendingen wordt ook een prachtig overzichtsboek en een tentoonstelling gemaakt. Aan inzendingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Welke dit zijn, leest u hier. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de volgende criteria: innovatie, integraal ontwerp en samenwerking opdrachtgever en opdrachtnemer.

Waterbouwkundige projecten indienen

Via een formulier op de website van de Waterbouwdag kunt u uw meest innovatieve project opgeven. Ook is het mogelijk om alvast een vooraankondiging te doen. Dan weet de jury alvast dat ze uw inzending kunnen verwachten.
De uiterste inzenddatum voor de projectomschrijving en het beeldmateriaal is 23 juli 2021. (Door de onzekerheid die er bestaat m.b.t. COVID-19 is deze deadline helaas korter dan gebruikelijk is.)

Meer informatie: www.waterbouwdag.nl/agemaprijs