Infracoalitie zet in op steun van Kamerleden

Infracoalitie zet in op steun van Kamerleden

Veel bruggen, vaarwegen, sluizen en andere vitale onderdelen in de Nederlandse infrastructuur zijn dringend aan onderhoud of vervanging toe. Veel werkzaamheden liggen echter stil en nieuwe infraprojecten komen niet van de grond. De infracoalitie, waar de Vereniging van Waterbouwers deel van uitmaakt, heeft in aanloop naar het Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 16 juni 2021, een brief gestuurd naar de Kamerleden. De infracoalitie bestaande uit; Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Techniek Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, MKB Infra en Cumela hoopt hiermee op voorhand al duidelijk te maken wat er speelt in de infrasector en waarom uitbreiding van de begroting noodzakelijk is.

Om investerend de crisis uit te komen, snelle verduurzaming mogelijk te maken en te zorgen voor een hoogwaardige en toekomstbestendige digitale-, energie-, OV-, fiets-, water- en weginfrastructuur zijn extra investeringen van 3 miljard euro per jaar noodzakelijk en moet er een structurele oplossing komen voor ruimtelijke knelpunten en de stikstofproblematiek.

De infracoalitie heeft in een eerder bericht al aangegeven grote zorgen te hebben over het onderhoud van de infrastructuur en het niet doorgaan van diverse grote projecten. "Er is structureel te weinig geld om de Nederlandse infrastructuur veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te maken", zo waarschuwde de coalitie. Op 16 juni gaan Kamerleden in debat met de (demissionaire) minister en staatssecretaris van IenW over dit belangrijke onderwerp. In voorbereiding daarop hebben nu al diverse Kamerleden een brief ontvangen waarin de coalitie ze bijpraat.

Hendrik Postma is een van de ondertekenaars van de brief. "De noodzaak is hoog, want de infrasector draagt in hoge mate bij aan de Nederlandse economie, welvaart en leefbaarheid. De waterbouwsector zorgt voor het onderhoud van kust en vaarwegen, sluizen en andere vitale onderdelen in de Nederlandse infrastructuur. De waterveiligheid van Nederland mag niet in het geding komen. Met deze brief vragen wij de allocatie van budgetten voor zowel het beheer en onderhoud van infrastructuur”, aldus Hendrik Postma.

Download hier de Brief Infracoalitie Commissiedebat MIRT