Vaarwegproject niet bij eerste ronde Nationaal Groeifonds

Vaarwegproject niet bij eerste ronde Nationaal Groeifonds

Het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’ komt nog niet in aanmerking voor financiering uit het Nationaal Groeifonds. De samenwerkende partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen, waaronder de Vereniging van Waterbouwers, zijn teleurgesteld over dit advies van de beoordelingscommissie. ‘We zitten niet bij de eerste ronde en dat is spijtig, maar het project maakt nog kans en wordt aangemerkt als ‘potentieel kansrijk project’.

Nationaal groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Ondanks de vele inzendingen bleken slechts 15 projecten aan de criteria te voldoen om voorgelegd te worden aan de onafhankelijke beoordelingscommissie. Voor vaarwegen betreft het een project om bodemerosie op de Waal tegen te gaan, de aanleg van een extra sluiskolk bij Grave en capaciteitsuitbreiding bij sluis Weurt. De bedoeling is om het vaarwegennetwerk robuuster te maken en beter bestand tegen klimaatverandering.

Advies beoordelingscommissie

De adviescommissie heeft aan projecten voor € 646 miljoen groen licht gegeven. Daarnaast staat er nog €3,5 miljard gereserveerd voor de projecten die als ‘potentieel kansrijk’ worden gezien, waaronder het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’. Ondanks dat de commissie nog geen groen licht heeft gegeven, toont het feit dat het vaarwegproject de laatste ronde heeft bereikt en aangemerkt is als ‘potentieel kansrijk’, de urgentie ervan aan.

Inzet COV

De Vereniging van Waterbouwers blijft zich met het COV inzetten om het belang van deze projecten nog meer te benadrukken. Niet alleen voor de Nederlandse economie, maar ook voor de waterbouwers zouden deze drie projecten een welkome aanvulling zijn voor het beperkte aantal opdrachten in de markt.