Maak kennis met … Marcel Terluin

Maak kennis met … Marcel Terluin

Per 1 april jl. is Marcel Terluin in dienst getreden bij de Vereniging van Waterbouwers. Als Beleidsadviseur Sociale Zaken & Opleidingen zal hij zich bezighouden met het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel voor de waterbouwsector en de ontwikkeling van een aantrekkelijk sociaal beleid om medewerkers blijvend aan de waterbouwsector te verbinden. Marcel heeft een brede HR-achtergrond en wil straks de verbindende schakel vormen tussen scholen en de arbeidsmarkt.

“Voldoende gekwalificeerd personeel vinden is voor waterbouwbedrijven een grote uitdaging en zal de komende jaren steeds meer aandacht vragen. Ik ben aangesteld om de verbinding tussen de opleidingen en de personeelsvraag bij waterbouwbedrijven te verbeteren. Daarvoor ga ik een arbeidsmarktplan opzetten samen met de communicatieadviseur en de werkgroep arbeidsmarktcommunicatie. De doorstroom van het waterbouw onderwijs naar de praktijk moet beter aansluiten. We moeten de jongeren inspireren, motiveren en uitdagen om in de waterbouw aan de slag te gaan.

Verder zal ik helpen bij de totstandkoming van goed(e) sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de waterbouw. Onder de cao Waterbouw vallen veel varende beroepen, zoals stuurlieden en werkbouwkundigen. Maar er vallen ook veel werknemers onder de cao Bouw en Infra, die vooral gericht is op mensen die aan wal werken. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn van belang om te zorgen voor behoud van personeel. Waterbouwbedrijven moeten hun personeel voldoende mogelijkheden aanbieden om door te kunnen groeien. Dat maakt de waterbouwsector aantrekkelijk om in te blijven werken. Ik kijk er naar uit om in de komende maanden de leden te ontmoeten en samen met collega’s en andere stakeholders mooie resultaten te bereiken.“