Bewust Veilig-dag 24 maart 2021

Bewust Veilig-dag 24 maart 2021

Op 24 maart vindt de Bewust Veilig-dag plaats. Veel bouworganisaties besteden extra aandacht aan bewust veilig werken. Ook een aantal waterbouwbedrijven dragen hun steentje bij om het veiligheidsbewustzijn bij werknemers verder te vergroten. Een mooi voorbeeld is het project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ waar waterbouwer de Vries & van de Wiel bij is betrokken.

Project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’
Het project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ is onderdeel van het Hoogwater-beschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en Waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.  
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg is gelegen langs de noordkant van de Waal in het hart van de Tielerwaard, voor het grootste gedeelte in de provincie Gelderland in de gemeente West Betuwe en voor een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland in de gemeente Gorinchem. Het 23,5 kilometer lange traject loopt van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de kruising met de A2 bij Waardenburg.  
Waterschap Rivierenland en de Combinatie Waalensemble hebben een alliantieovereenkomst gesloten onder de naam Graaf Reinaldalliantie en werken samen aan de realisatie van het project.  Waalensemble is een samenwerking tussen de Vries & van de Wiel, GMB en Heijmans.
“Binnen ons project geloven wij dat iedereen een rol heeft in veiligheid, ongeacht je functie of de fase waarin het project zich bevindt. Wij streven naar proactief veiligheidsgedrag. Op 24 maart gaan wij binnen ons veiligheidsprogramma daarover met elkaar het gesprek aan”, aldus Angelo Stuijt, coördinator integrale veiligheid bij de Vries & van de Wiel.

Tools specifiek voor de waterbouw
Veilig en gezond werken is een continu aandachtspunt binnen de waterbouw. De waterbouwbedrijven kunnen daarom het hele jaar door gebruiken van tools die specifiek voor de waterbouw zijn ontwikkeld zoals de Arbocatalogus Waterbouw, de veiligheidsinstructieboekjes, de veiligheidsfilm, de veiligheidssignalisatie en een overzicht arbo-gerelateerde opleidingen.
Bovendien is op de website veiligwerkenindewaterbouw.nl informatie te vinden over verschillende arbo- en veiligheidsonderwerpen die specifiek voor de waterbouw relevant zijn, zoals onwerkbaar weer, fysieke belasting, machineveiligheid, PBM en schadelijk geluid.

Waterbouwbedrijven delen kennis en ervaringen

Naast de beschikbaarheid van tools wisselen de waterbouwbedrijven ook onderling veel kennis en ervaringen uit, bijvoorbeeld in de Werkgroep Arbo van de Vereniging van Waterbouwers. Hier worden de ontwikkelingen bij gehouden op het gebied van arbeidsomstandigheden en samen met het O&O-fonds Waterbouw gewerkt aan tal van projecten rondom de promotie van veiligheid richting werknemers.