Zeevarende waterbouwers en projectpersoneel waterbouw ondervinden problemen bij aflossen

Zeevarende waterbouwers en projectpersoneel waterbouw ondervinden problemen bij aflossen

De zeescheepvaart (koopvaardij, waterbouw, visserij) is een vitale sector met als specifieke werkomstandigheid dat bemanningsleden lange tijd achtereen relatief dicht bij elkaar leven en werken en verstoken zijn van gespecialiseerde medische hulp aan wal. Door de uitbraak van COVID-19 heeft ook de waterbouw te maken met een aflossingsproblematiek voor zeevarende waterbouwers en projectpersoneel waterbouw.

De Vereniging van Waterbouwers wijst op het belang voor de maritieme sector dat zeevarenden en voor de waterbouw ook projectgebonden personeel met voorrang worden gevaccineerd. Op nationaal, Europees en mondiaal niveau wordt gepleit voor vaccinatie en vrij mondiaal verkeer voor medewerkers in de maritieme sector.

Op dit moment gaat alle aandacht uit naar oplossingen als gevolg van COVID-19, maar het gaat hier ook nadrukkelijk om de uitvoering van de wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGwEU), regelingen met betrekking tot posted workers (gedetacheerde werknemers) en de afgifte van werkvergunningen voor bijvoorbeeld buitenlandse studenten/werknemers die in opdracht van waterbouwbedrijven niet alleen in Nederland, maar ook Europees of mondiaal ingezet moeten kunnen worden.

De Vereniging van Waterbouwers stelt de volgende oplossingen voor om de aflossingsproblematiek aan te pakken:

  • Classificeer zeevarende waterbouwers en projectpersoneel waterbouw als mondiale werknemers en sta toe dat ze worden vrijgesteld van opgelegde reisbeperkingen, waaronder quarantaine-vereisten, mits de juiste protocollen worden gevolgd.
  • Zorg voor een tijdelijk visumvrijstellingsprogramma of als alternatief een tijdelijke maar substantiële vergroting van de capaciteit voor een snelle afgifte van visa aan zowel consulaire missies als grenzen. De waterbouw verwacht een aanhoudende problematiek van bemanningswisselingen en logistieke complexiteit, waardoor het lang vooruitplannen uiterst moeilijk blijft; een korte doorlooptijd voor visumaanvragen is dan van groot belang.
  • Stimuleer blijvend meer vluchten van en naar de belangrijkste landen die voor de zeevaart, in het bijzonder de waterbouw, van belang zijn.


Meer informatie: Lea van Vlier, adviseur Sociale Zaken & Opleidingen, Vereniging van Waterbouwers