Betere aansluiting waterbouwopleidingen op arbeidsmarkt vereist

Betere aansluiting waterbouwopleidingen op arbeidsmarkt vereist

“Alle aandacht moet uitgaan naar meer instroom in technische studies, het aanbieden van kwalitatief hoogstaande waterbouw opleidingen en voldoende doorgroeimogelijkheden en het faciliteren van een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt", aldus Lea van Vlier, adviseur Sociale Zaken & Opleidingen bij de Vereniging van Waterbouwers. “ Het is een maatschappelijke opgave die niet langer alleen aan werkgevers en werknemers overgelaten kan worden. We bieden de overheid een aantal oplossingen aan om bij te dragen aan meer instroom in technische studies, kwalitatief hoogstaande opleidingen en een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt."

Beschikbaarheid van gekwalificeerd waterbouwpersoneel

De bedrijven in de waterbouw kenmerken zich als kwaliteitsbedrijven, waarbij veiligheid, resultaatgerichtheid en duurzaamheid in gelijke mate belangrijk zijn. Ook het aantrekken van nieuw talent met andere skills, passend bij de snel veranderende wereld om ons heen, is nodig om toekomstbestendig te zijn. Het vinden, binden en boeien van de juiste mensen op structurele basis is en blijft van groot belang.

Borging van waterbouwkennis / een leven lang ontwikkelen

De kennis en kunde van de Nederlandse waterbouwers is wereldwijd ongeëvenaard. Die uitstekende positie hebben de waterbouwers ook te danken aan goed opgeleid personeel. Om deze technici ook de specifiek benodigde waterbouwkennis bij te brengen heeft de sector een eigen Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouw (VOUW). Hiermee onderstrepen wij het belang van kennisoverdracht binnen de sector. Wij zien het belang van een leven lang ontwikkelen als maatschappelijke taak van werkgevers, werknemers en overheid, gericht op een “leven lang ontwikkelen". Alle aandacht moet uitgaan naar meer instroom in technische studies, kwalitatief hoogstaande opleidingen en goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.


De Vereniging van Waterbouwers stelt de volgende oplossingen voor richting Kabinet en Kamer om de beschikbaarheid van gekwalificeerd waterbouwpersoneel en de borging van waterbouwkennis / een leven lang ontwikkelen te kunnen waarborgen
:

  • Blijf voorrang geven aan investeringen die er voor het basis- en voortgezet onderwijs voor zorgen dat iedereen op school techniek onderwijs krijgt.
  • Stimuleer doorlopende technische leerlijnen in beroepsopleidingen van po – vmbo – mbo – hbo en wo.
  • Stimuleer publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om te komen tot goed praktijkgericht technisch onderwijs dat flexibel kan inspelen op toekomstige technische innovaties.
  • Stimuleer een leven lang ontwikkelen door belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen en de onderwijsmethodiek te veranderen van lesgeven voor de klas naar toerusting van (vak)mensen die in de praktijk excelleren.

Meer informatie: Lea van Vlier, adviseur Sociale Zaken & Opleidingen, Vereniging van Waterbouwers