Verkiezingspaper; Geen land zonder waterbouwers

Verkiezingspaper; Geen land zonder waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers heeft een verkiezingspaper 2021 uitgebracht met een overzicht aan voorgestelde maatregelen voor de Kamer en het Kabinet op het gebied van de markt, materieel, mens en duurzaamheid. Hiermee geeft de vereniging ze handvaten om oplossingen te vinden voor de klimaatuitdagingen waar we met zijn allen voor staan. “Adaptieve maatregelen vragen om een lange termijn visie, centrale aansturing en durf", aldus Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Adaptieve maatregelen

We zitten momenteel in een transitiefase om te komen tot een toekomstbestendige wereld waarin leven in de Nederlandse delta mogelijk blijft. Klimaatveranderingen (stijgende zeespiegelstijging en hogere en lagere waterniveaus in rivieren, toenemende droogte en bodemdaling) zijn daarbij alles bepalend. Water staat daarbij centraal. Adaptieve maatregelen vragen om een lange termijn visie, centrale aansturing en durf. Durf om ingecalculeerde risico's te nemen en daarmee oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan.

Bundeling van krachten

Dagelijks zetten waterbouwers zich in voor waterveiligheid, waterkwaliteit, watersystemen en waterinfrastructuur. Daarmee is de waterbouwsector voorwaardelijk voor de Nederlandse economie, welvaart en leefbaarheid. Politiek en waterbouwers kunnen nog meer de krachten bundelen en zorgen voor zowel klimaatmitigatie op korte en klimaatadaptatie op lange termijn om gesteld te staan voor de grote opgaven die voor ons liggen de komende jaren. Om samen te werken aan een leefbare omgeving waarin de economie die kan groeien. Samen werken aan een win-win situatie.

Download hier het Verkiezingspaper 2021