Terugblik op 7 jaar Duurzaam GWW

Terugblik op 7 jaar Duurzaam GWW

Op 11 februari 2021 blikten honderd ondertekenende partijen, waaronder de Vereniging van Waterbouwers, terug op de behaalde resultaten met de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De Green Deal Duurzaam GWW werd in 2013 opgesteld om duurzaamheid als integraal onderdeel in alle bouwprojecten te gaan behandelen. De Green Deal liep af op 31 december 2020. De betrokken partijen zijn met elkaar in gesprek over een mogelijk vervolg.

De Green Deal voorziet in een duurzame aanpak met vier instrumenten om duurzaamheid in alle fases van projecten te borgen. Door het gebruik ervan kan een aanzienlijke duurzaamheidsslag worden behaald binnen de grond-, water- en wegenbouw (GWW). De afgelopen zeven jaren hebben de waterbouwers zo een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de duurzaamheid in de projecten van de verschillende waterschappen.

De Vereniging van Waterbouwers wil bij het vervolg nog meer inzetten op concrete, uniforme afspraken die minder vrijblijvend zijn. Hiermee wil de vereniging de gewenste duurzaamheidstransitie van de waterbouw gezamenlijk met de waterschappen en andere betrokken partijen naar een hoger niveau tillen.

7 jaar - Green Deal Duurzaam GWW

  • De eerste Green Deal Duurzaam GWW liep van 2013-2015 en werd ondertekend door 29 partijen, waaronder de Unie van Waterschappen namens alle waterschappen. Tijdens deze eerste Green Deal startten 5 waterschappen een koplopersgroep.
  • De daaropvolgende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (2017-2021) is door meer dan 100 partijen ondertekend, waaronder alle 21 waterschappen.
  • Vanaf 2016 werden er bij 17 waterschappen 82 medewerkers getraind als facilitator van de Aanpak Duurzaam GWW.
  • 3 Waterschappen zijn inmiddels zelf gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder. Nog eens 5 waterschappen hebben aangegeven met de certificering te willen starten.