De politiek over de waterbouwers

De politiek over de waterbouwers

De tweede kamer verkiezingen staan voor de deur en de verkiezingsprogramma's zijn bekend gemaakt. Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta's in de wereld, wat de sector een belangrijk exportproduct maakt. Een moderne samenleving kan immers slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Maar hoe denkt de politiek hierover? Een korte rondgang langs zes kamerleden geeft duidelijkheid over hun visie op de waterbouw.


“Ons watersysteem wordt wereldwijd geprezen. Dat is het resultaat van het werk van de vakmensen en het ondernemerschap in de waterbouw. Daar moeten we trots op zijn. Ons watersysteem is nooit af en de klimaatverandering stelt ons voor nieuwe opgaven. Het vakmanschap en het innoverend vermogen van de sector is hard nodig om die het hoofd te bieden." William Moorlag, PvdA

“De Nederlandse waterbouwsector behoort tot de absolute wereldtop in zijn vakgebied. Daar is Nederland trots op! In de toekomst zal, gezien de klimaatverandering, het internationale en economische belang van deze sector voor ons land alleen maar toenemen. Om niet te spreken van de veiligheid! Daarom moet Nederland de waterbouwsector blijven ondersteunen, zodat deze vitaal kan blijven." Corrie van Brenk, 50PLUS

“De waterbouwsector blijft voor Nederland onverminderd belangrijk. Zonder goed bevaarbaar vaarwegennet geen modal shift van de weg naar het water. Zonder dijkversterking daalt de waterveiligheid net zo hard als de waterspiegel stijgt. Zonder waterbouwers geen duurzame energieproductie op zee. Zo'n sector moet je niet dwarszitten met onmogelijk PFAS-beleid. Zo'n sector verdient investeringen in innovatie." Chris Stoffer, SGP

Onze waterbouwers hebben dankzij 17.691 kilometer aan Nederlandse dijken, de Deltawerken en de Flevopolder internationaal aanzien verworven. Nederland is het water de baas. Lijkt het water de baas. Want aan die beheersbaarheid zit een grens die steeds dichterbij komt en soms al overschreden wordt. We zien nu al de gevolgen van klimaatverandering met extremere weersomstandigheden, zoals lange periodes van droogte en hevige hoosbuien. We moeten de natuur en de natuurkrachten meer de ruimte geven. Daar hebben we de waterbouwers hard bij nodig." Eva van Esch, PvdD

“De Nederlandse waterbouwsector is een voorbeeld voor de rest van de wereld. Iedereen kijkt als het gaat om waterbouw naar onze kennis en technieken, dat moeten we vooral zo houden!" Cem Lacin, SP

“Niet alleen de economische bedrijvigheid binnen de waterbouwsector is interessant, maar ook zeker de bijdrage op technisch en innovatief gebied, voor een veiligere wereld. Daar is namelijk de kennis en kunde van Nederland terug te vinden. Om de concurrentieslag niet te verliezen, blijft de sector hopelijk met trots over die kennis en kunde vertellen en blijft de sector innoveren. Het is zaak dat hij van kansen kan profiteren, met de overheid als partner die internationaal deuren opent." Remco Dijkstra, VVD

Wat vraagt de Vereniging van Waterbouwers aan het volgend kabinet?

Politiek (centrale en decentrale overheden) en waterbouwers kunnen nog meer de krachten bundelen en zorgen voor zowel klimaatmitigatie op korte en klimaatadaptatie op lange termijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat het volgende kabinet werkt met een langetermijnvisie en centrale regie en dat er wordt gewerkt aan een win-win situatie, door:

  • te investeren in waterbouwprojecten waarbij steeds meer wordt ingezet op klimaatadaptatie door middel van klimaatneutraliteit;
  • wet- en regelgeving te maken die de waterbouw helpt en stuurt om kennis en kunde zo goed mogelijk in praktijk te kunnen brengen met voldoende ruimte om te kunnen experimenteren en ondernemen;
  • voldoende aandacht te hebben voor goed opgeleide arbeidskrachten.