De mens centraal

De mens centraal

“Nieuwkomers in de sector moeten bewust voor een carrière in de waterbouw kiezen.", aldus Geert Klaver, voorzitter van de Kerngroep Mens van de Vereniging van Waterbouwers. De waterbouwsector is een dynamische sector. Een sector die grote kansen voor de werknemers biedt. “Het werken in een mooie, innovatieve sector leidt tot betrokken, productieve werknemers en is ook aantrekkelijk voor de werving op de arbeidsmarkt.", zo geeft hij aan in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021.

Dat laatste is belangrijk want onze sector moet in de komende jaren nog een groot aantal mensen aantrekken. Dit is enerzijds nodig met het oog op de uitdagingen zoals de klimaatdoelstellingen en het beveiligen van ons land tegen een stijgende zeespiegel waar we voor staan. Anderzijds, door de uittreding van de 60-plussers hebben we de komende jaren behoefte aan een flinke instroom. Vergrijzing en een sneller dan gewenst verloop van relatief nieuwe waterbouwers brengen het risico met zich mee dat zogenoemde branche eigen kennis niet voldoende behouden blijft.

Tegelijkertijd is de wereld flink aan het veranderen. Zo zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsvormen al lang niet meer hetzelfde als een aantal jaren geleden. De sterke veranderingen in de rolverdeling op de waterbouwmarkt leiden ook tot verschuivingen in de benodigde kennis bij de opdrachtgevers, waterbouwbedrijven en ingenieursbureaus. Nieuwe samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer brengen immers nieuwe competenties met zich mee. Dit alles betekent dat er een lange termijnvisie op de arbeidsmarkt moet worden ontwikkeld. Daarin moet de benodigde kennis voor de opgaven in de komende jaren naar nieuwe werkvormen en competenties worden vertaald. Dit is nodig om toekomstbestendig te zijn en ervoor te zorgen dat de instroom van nieuw talent niet (langer) van toevalligheden afhangt. Met andere woorden, nieuwkomers in de sector moeten bewust voor een carrière in de waterbouw kiezen.

In onze visie heeft dit ook een positieve uitwerking voor de Nederlandse waterbouwers om de huidige positie van voorloper op internationaal niveau vast te houden. De propositie 'Geen land zonder waterbouwers' zegt immers alles over de onmisbare rol van de branche voor Nederland en haar inwoners. De maatschappelijke bijdrage is enorm. Het vinden, binden en boeien van de juiste mensen op structurele basis is en blijft daarom van groot belang. Gedreven mensen die hun weg willen vinden in deze branche zijn nodig om die belofte te kunnen waarmaken.

Om voldoende goed opgeleid personeel te vinden en te binden is het noodzakelijk om de veelzijdigheid van de waterbouwsector en het belang van adaptieve maatregelen uit te dragen. Verder willen we de komende jaren de ontwikkeling van het waterbouwkundig opleidingsaanbod bevorderen en adviezen uitbrengen over praktische vormen van leven lang ontwikkelen. Het resultaat daarvan zal zijn dat onze leden kunnen beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde die samen de grote, complexe maatschappelijke opgave in de waterbouw kunnen uitvoeren.

Waar houdt Kerngroep Mens zich mee bezig:

  • Borgen en ontwikkelen van waterbouwkennis
  • Beschikbaarheid voldoende personeel
  • Retentie van personeel